Filter by: Subject

Filter by: Subject

categorie a textului (1)
coerenţă (1)
coeziune (1)
coherence (1)
cohesion (1)
discurs ştiinţific (1)
scientific discourse (1)
semantic unity (1)
text category (1)
unitate semantică (1)