Filter by: Subject

Filter by: Subject

luarea silită a averii (1)
obiectul material al confiscării (1)
onfiscarea averii (1)
venit obţinut în urma activităţii criminale (1)
доход от преступной деятельности (1)
конфискация имущества (1)
предмет конфискации имущества (1)
принудительное изъятие имущества (1)