EVALUAREA ŞI ESTIMAREA RISCULUI ECOLOGIC PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.contributor.author Aşevschi, Ioana
dc.contributor.author Cotorobai, Maria
dc.date.accessioned 2016-12-12T14:44:01Z
dc.date.available 2016-12-12T14:44:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CRIVOI, Aurelia, AŞEVSCHI, Ioana, COTOROBAI, Maria. Evaluarea şi estimarea riscului ecologic pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei în Republica Moldova. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2014, nr. 10, pp. 212-216. en
dc.identifier.issn 1857-3517
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/995
dc.description.abstract Managementul riscului reprezintă un proces continuu, care poate fi utilizat iniţial ca instrument decizional şi implică o analiză calitativă a riscurilor ierarhizate. Implicarea conducerii de vârf este esenţială în dezvoltarea unei filozofii a managementului organizaţional al riscului şi în creşterea gradului de conştientizare a lui la diferite niveluri ale organizaţiei. Analiza preliminară furnizează informaţii pentru a se adopta decizii concrete. en
dc.description.abstract Risk management is a continuous process that can be used initially as a decision tool and involves a qualitative analysis of the ierarhizate risks.Involvement top management is essential in developinga philosophy of organizational management of risk and increasing awareness of the different levels of the organizatin.The preliminary analysis provides information to the concrete decisions.
dc.language.iso ro en
dc.subject ecologie umană en
dc.subject riscul ecologic en
dc.subject mediu înconjurător en
dc.subject sănătate en
dc.title EVALUAREA ŞI ESTIMAREA RISCULUI ECOLOGIC PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context