ASUPRA FORMĂRII INTUIŢIEI PROBABILISTE

Show simple item record

dc.contributor.author Poștaru, Andrei
dc.contributor.author Benderschi, Olga
dc.date.accessioned 2016-12-07T11:11:25Z
dc.date.available 2016-12-07T11:11:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation POȘTARU, A., BEBDERSCHI, O. Asupra formării intuiţiei probabiliste. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2015, nr. 7 (87), pp. 36-39. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-87-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/986
dc.description.abstract În lucrare este examinat rolul unor exerciţii şi probleme, special alese, care îndeosebi pot contribui la formarea şi dezvoltarea intuiţiei şi gândirii probabiliste. Sunt prezentate numeroase exemple clasice şi paradoxuri cunoscute, dar şi probleme originale. Este analizatăşi partea metodică a rezolvării problemelor propuse. en
dc.description.abstract The paper examines the role of specially chosen, exercises and problems, which may contribute especially to the formation and development of probabilistic intuition and thinking. There are presented many classical examples, known paradoxes and original problems. It is examined the methodological part of solving proposed problems.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject probabilitate en
dc.subject instituție probabilistă en
dc.subject experiment aleator en
dc.subject problema lui Monty Hall en
dc.subject Monty Hall problem en
dc.subject probability en
dc.subject probabilistic in tuition en
dc.title ASUPRA FORMĂRII INTUIŢIEI PROBABILISTE en
dc.title.alternative ABOUT DEVELOPING THE PROBABILISTIC INTUITION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account