COERENŢA ELEMENTELOR ÎNTR-UN COMPLEX DE RELAŢII MULTI-ARE

Show simple item record

dc.contributor.author Cataranciuc, Sergiu
dc.date.accessioned 2016-12-06T12:32:28Z
dc.date.available 2016-12-06T12:32:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation CATARANCIUC, S. Coerenţa elementelor într-un complex de relaţii multi-are. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2015, nr. 7 (87), pp. 13-21-71. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/983
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-87-2015/
dc.description.abstract În articol este generalizată noţiunea de coerenţă simplă a elementelor unui complex de relaţii multi-are. Interpretând elementele complexului de relaţii ca simplexe abstracte, sunt introduse noţiunile de t-coerenţă şi (t q) coerenţă. Sunt demonstrate rezultate ce ţin de relaţia de coerenţă generalizată a simplexelor abstracte. en
dc.description.abstract In article, the notion of simple coherence of elements of a multi-ary relations complex is generalized. It is noted that elements of this complex are abstract simplexes. The notion of t-coherence and ,(t q) -coherence is introduced. Some results about generalized coherence relationship of abstract simplexes are demonstrated.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject complex de relaţii multi-are en
dc.subject simplex abstract en
dc.subject simplex orientat en
dc.subject permutare en
dc.subject coerenţă en
dc.subject complex of multi-ary relations en
dc.subject abstract simplex en
dc.subject oriented simplex en
dc.subject permutation en
dc.subject coherence en
dc.title COERENŢA ELEMENTELOR ÎNTR-UN COMPLEX DE RELAŢII MULTI-ARE en
dc.title.alternative COHERENCE OF ELEMENTS INTO CO MPLEX OF MULTI-A RY RELATIONS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account