Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Recent Submissions

 • Moraru, Victor; Stepanov, Georgeta (Academia de Știinițe a Moldovei, 2015)
  The article approaches one of the most actual missions of mass media, that of reflecting and supporting the processes of democratic participation, the mobilization of society for solving the ...
 • Marcu, Mariana (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  Exaggerated sometimes and diminished other times, the role of the radio in covering the political life remains an important one, especially if we refer to the technical possibilities of the majority of globe’s population. ...
 • Moraru, Victor; Lesu, Mihail (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  The article reveals the meaning of „globalization”, as well as the importance of this process for the media activity, for the peculiarities of the national media coverage for events occurring abroad or relating to international ...
 • Toacă, Mariana (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  Local media includes media institutions organized so that they disseminate public information horizontally, vertically and locally to ensure communication between social individuals, groups, social ...
 • Tugarev, Laura (CEP USM, 2016)
  Reportajul cultural face parte din categoria genurilor jurnalisticenobile. Această specie se aflăla intersecţia dintre publicistică şi literatură, se apropie mai mult de textul literar prin expresiile retorice, mărcile ...
 • Rusu, Liliana (CEP USM, 2016)
  In articol este tratat fenomenul opiniei publice în condiţiile ascensiunii noilor media. Pornind de la viziunile exprimate în lucrările unor cercetători din domeniu, ca Patrick Champagne, Pippa Noris, Camelia Beciu, Paul ...
 • Mic, Tudor (CEP USM, 2016)
  În acest articol studiem felul în care tehnicile din jocuri video pot fi folosite în procesul de schimbare organizaţională din perspectiva comunicării organizaţionale, cu obiectivul de a eficientiza schimbarea şi de a ...
 • Gonța, Ana (CEP USM, 2016)
  În Republica Moldova, pluralismul mediatic constituie un subiect nou de cercetare. La nivel european, acesta este pe larg dezbătut timp de cel puţin două decenii, ultimii ani fiind în special relevanţi la capitolul măsurare ...
 • Stepanov, Georgeta; Botnariuc, Marina (CEP USM, 2016)
  Campaniile mediatice reprezintă instrumente viabile utilizate de presă pentru diseminarea mesajelor cu caracter social. Determinarea modelelor teoretice ale aces tui segment al presei contemporane este necesară ...
 • Stepanov, Georgeta; Tacu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Prezentul Ghid îşi propune să conceptualizeze metodologia de ela- borare, susţinere şi evaluare a tezelor de licenţă şi de master în cadrul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism. Elaborat ...
 • Cuciureanu, Gheorghe; Țurcan, Nelly; Roșca, Alfreda; Ungureanu, Elena; Minciună, Vitalie; Cojocaru, Igor (Academy of Sciences of Moldova, 2015)
  The article reviews the approaches to the possibility of classifying the results of scientific projects. Definitions and criteria for their identification are proposed, the advantages of results systematization in different ...
 • Ciobanu, Gheorghe (CEP USM, 2015)
  Lucrarea în cauză e un rezultat al unui studiu asupra schimbărilor comportamentale ale adolescenţilor, influenţate de unele materiale publicistice. Departe de intenţia de a reveni la cenzura de altă dată, ...
 • Stepanov, Georgeta (CEP USM, 2015)
  Identificarea cadrului de dezvoltare a jurnalismului social din Republica Moldova se face importantă în vederea determinării funcţiilor şi a rolului jurnalismului social în contextul mediatic autohton. Mai mult, acest ...
 • Tugarev, Laura (CEP USM, 2015)
  Orice interviu cultural trebuie să trezească următoarele întrebări: În ce constă noutatea pentru cititor? Ce aspecte din tematica culturală dorim să dezvoltăm în interviu? Tema propusă pentru abordare, asigură ea oare ...
 • Stepanov, Georgeta (CEP USM, 2015)
  Definirea jurnalismului ca activitate socială în Republica Moldova impune o viziune de ansamblu, o abordare pluridimensională şi transdisciplinară, care să identifice premisele apariţiei şi contextul social-istoric în ...
 • Zavtur, Natalia (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2010)
  The functionality of librarian’s Ethical Code is determined by the theoretical and methodological framework, which supports it. This frame¬work reflect the motivation, the importance, the Code’s construction, the principles, ...
 • Gribincea, Zinaida (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2010)
  Globalization has produced essential changes in terms of integration and recovery information. The Internet has become a heterogeneous environment with multiple opportunities for information. Concentration of information ...
 • Goian, Natalia (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2010)
  The paper sets out some reflections on university education in cataloguing, indexing at the Department of Library and Informational Assistance of Moldova State University. The author highlights and analyzes the contents ...
 • Țurcan, Nelly (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2010)
  The article presents an analysis of W. Garveys and B. Griffith’s (1971) and J. Hurd’s (2000) theoretical models of scientific communication. The analysis of these models indicates main actors and functions in scientific ...
 • Budurina-Goreacii, Carolina (CEP USM, 2014)
  În acest articol este abordată importanţa participării instituţiilor societăţii civile din perspectiva analizei tradiţionale la cea de guvernare sau de bună guvernare. Instituţiile societăţii civile joacă un rol important ...

View more