Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Recent Submissions

 • Ţurcan, Nelly (CEP USM, 2013)
  Prezentul studiu are ca subiect de abordare sistemul de comunicare ştiinţifică în Republica Moldova. Este prezentată metodologia şi rezultatele unui studiu explorator, realizat în 23 de universităţi, instituţii ştiinţifice ...
 • Molea, Viorica (2016)
  The article evaluates the expressive resources of the substandard orality used in titles, assessing it`s functions and pragmatic-stylistic values. It should be noted that the wording of the title ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2016)
  Статья посвящена рассмотрению понятия «медиаобразование» в контексте манипулятивного воздействия в современном обществе средств массовой информации на сознание человека.
 • Gonţa, Ana (CEP USM, 2016)
  Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2017)
  Все мы являемся активными потребителями различной информации, поток которой постоянно возрастает. Обилие телевизионных каналов, сайтов в Интернете, огромное количество видео и аудио продукции, пестрящие заголовки многочисленных ...
 • Marcu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Noile realităţi politice conturate după declararea independenţei Republicii Moldova au generat schimbări importante şi în profilul genurilor radiofonice. Abordarea teoretică a interviului radiofonic cu tematică politică, ...
 • GUGULAN, Maria (CEP USM, 2017)
  În ultimii ani, drept urmare a dezvoltării tehnologiei digitale, convergența media s- a impus ca un curent dominant în jurnalism. Aceasta este definită de numeroși cercetători ca proces inovator care presupune o abordare ...
 • Țurcan, Nelly (CEP USM, 2017)
  Articolul prezintă o scurtă istorie a utilizării Clasificării Zecimale Universale (CZU) în cali tate de limbaj documentar mondial. Sunt prezentate exemple de folosire a CZU pentru bibliografii și cataloage naționale, în ...
 • Moraru, Victor; Stepanov, Georgeta (Academia de Știinițe a Moldovei, 2015)
  The article approaches one of the most actual missions of mass media, that of reflecting and supporting the processes of democratic participation, the mobilization of society for solving the ...
 • Marcu, Mariana (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  Exaggerated sometimes and diminished other times, the role of the radio in covering the political life remains an important one, especially if we refer to the technical possibilities of the majority of globe’s population. ...
 • Moraru, Victor; Lesu, Mihail (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  The article reveals the meaning of „globalization”, as well as the importance of this process for the media activity, for the peculiarities of the national media coverage for events occurring abroad or relating to international ...
 • Toacă, Mariana (Academia de Știinițe a Moldovei, 2016)
  Local media includes media institutions organized so that they disseminate public information horizontally, vertically and locally to ensure communication between social individuals, groups, social ...
 • Tugarev, Laura (CEP USM, 2016)
  Reportajul cultural face parte din categoria genurilor jurnalisticenobile. Această specie se aflăla intersecţia dintre publicistică şi literatură, se apropie mai mult de textul literar prin expresiile retorice, mărcile ...
 • Rusu, Liliana (CEP USM, 2016)
  In articol este tratat fenomenul opiniei publice în condiţiile ascensiunii noilor media. Pornind de la viziunile exprimate în lucrările unor cercetători din domeniu, ca Patrick Champagne, Pippa Noris, Camelia Beciu, Paul ...
 • Mic, Tudor (CEP USM, 2016)
  În acest articol studiem felul în care tehnicile din jocuri video pot fi folosite în procesul de schimbare organizaţională din perspectiva comunicării organizaţionale, cu obiectivul de a eficientiza schimbarea şi de a ...
 • Gonța, Ana (CEP USM, 2016)
  În Republica Moldova, pluralismul mediatic constituie un subiect nou de cercetare. La nivel european, acesta este pe larg dezbătut timp de cel puţin două decenii, ultimii ani fiind în special relevanţi la capitolul măsurare ...
 • Stepanov, Georgeta; Botnariuc, Marina (CEP USM, 2016)
  Campaniile mediatice reprezintă instrumente viabile utilizate de presă pentru diseminarea mesajelor cu caracter social. Determinarea modelelor teoretice ale aces tui segment al presei contemporane este necesară ...
 • Stepanov, Georgeta; Tacu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Prezentul Ghid îşi propune să conceptualizeze metodologia de ela- borare, susţinere şi evaluare a tezelor de licenţă şi de master în cadrul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism. Elaborat ...
 • Cuciureanu, Gheorghe; Țurcan, Nelly; Roșca, Alfreda; Ungureanu, Elena; Minciună, Vitalie; Cojocaru, Igor (Academy of Sciences of Moldova, 2015)
  The article reviews the approaches to the possibility of classifying the results of scientific projects. Definitions and criteria for their identification are proposed, the advantages of results systematization in different ...
 • Ciobanu, Gheorghe (CEP USM, 2015)
  Lucrarea în cauză e un rezultat al unui studiu asupra schimbărilor comportamentale ale adolescenţilor, influenţate de unele materiale publicistice. Departe de intenţia de a reveni la cenzura de altă dată, ...

View more