Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Recent Submissions

 • Marin, Constantin (Editura „Epigraf”, 2002)
  Societatea civilă reprezintă expresia teoretică şi practică pregnantă a pledoariei umanităţii spre punerea în valoare a cetăţeanului în calitatea lui definitorie de autor al creaţiei sociale. Din această perspectivă ea a ...
 • Marin, Constantin (Centrul Tehnologii Informaţionale al FJŞC, C.C.R.E. “Presa”, 1998)
  Instituţionalizarea reprezintă procesul în care se stabileşte modelul de comportament uman, acesta constând “dintr-o interacţiune socială structurală într-un cadru de valori relevante”. Prezentul studiu furnizează o ...
 • Gribincea, Zinaida (Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2017)
  Acest articol cuprinde o analiză a obiectivelor învățământului jurnalistic, în raport cu schimbările de ordin tehnologic, care impun noi cerințe față de inserția în câmpul mun- cii a absolvenților facultăților ...
 • Țurcanu, Nelly (2017)
  Article presents a bibliometric analysis of social inequality research published in the Republic of Moldova during 2000–2017, based on National Bibliometric Instrument. The main results were as follows: there ...
 • Țurcan, Nelly; Marin, Constantin (CEP USM, 2011)
  This article provides an analysis of science journalism, which is seen as a branch of journalism that uses the different techniques to inform public about science topics. The communication of scientific knowledge through ...
 • Țurcan, Nelly; Marin, Constantin (CEP USM, 2010)
  The article presents an analysis of W. Garvey’s and B. Griffith’s (1971, 1972, 1979), UNISIST (1971, 2003), F. W. Lankaster’s (1978), T. M. Aitchison’s (1988), J. Hurd’s (2000), J. M. Makenzie Owen’s (2000, 2007), Bo-C. ...
 • Marin, Constantin (CEP USM, 2017)
  Comunicarea internaţională, exprimând şi promovând pregnant opţiunea umanităţii spre apropiere, cunoaştere şi conlucrare, asigură schimbul informaţional la scară planetară între state, entităţi şi cetăţeni. În virtutea ...
 • Țurcan, Nelly (CEP USM, 2012)
  În această lucrare se tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2017)
  Анализируются основные тенденции развития медиаобразовательного движения в России, дается характеристика известных образовательных концепций ведущих российских медиапедагогов. Главное внимание уделяется проблеме ...
 • Степанов, Жеоржета (CEP USM, 2017)
  Основной задачей с оциальной журналистики является освещение социальной реальности посредством анализа социальных процессов .Реализуя данную задачу, журналисты контактирует со всеми субъектами социальной практики, применяя ...
 • Gugulan, Maria (CEP USM, 2017)
  Rezultat al evoluţiei progresului tehnico-ştiinţific, convergența media este privită ca un proces inovator, o abordare diferită a selectării, producției și difuzării știrilor. Aceasta se referă la munca în echipă a ...
 • Dorogan, Valentin (CEP USM, 2017)
  Stagiile de practică la specialitatea Științe ale Comunicării constituie o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor jurnalişti.
 • Stepanov, Georgeta; Tacu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Stagiile de practică la specialitatea Jurnalism constituie o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor jurnalişti.Practica de inițiere în specialitate – primul stagiu de practică realizat de către viitorii ...
 • Ţurcan, Nelly (CEP USM, 2013)
  Prezentul studiu are ca subiect de abordare sistemul de comunicare ştiinţifică în Republica Moldova. Este prezentată metodologia şi rezultatele unui studiu explorator, realizat în 23 de universităţi, instituţii ştiinţifice ...
 • Molea, Viorica (2016)
  The article evaluates the expressive resources of the substandard orality used in titles, assessing it`s functions and pragmatic-stylistic values. It should be noted that the wording of the title ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2016)
  Статья посвящена рассмотрению понятия «медиаобразование» в контексте манипулятивного воздействия в современном обществе средств массовой информации на сознание человека.
 • Gonţa, Ana (CEP USM, 2016)
  Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2017)
  Все мы являемся активными потребителями различной информации, поток которой постоянно возрастает. Обилие телевизионных каналов, сайтов в Интернете, огромное количество видео и аудио продукции, пестрящие заголовки многочисленных ...
 • Marcu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Noile realităţi politice conturate după declararea independenţei Republicii Moldova au generat schimbări importante şi în profilul genurilor radiofonice. Abordarea teoretică a interviului radiofonic cu tematică politică, ...
 • GUGULAN, Maria (CEP USM, 2017)
  În ultimii ani, drept urmare a dezvoltării tehnologiei digitale, convergența media s- a impus ca un curent dominant în jurnalism. Aceasta este definită de numeroși cercetători ca proces inovator care presupune o abordare ...

View more