THE EVOLUTION OF REPUBLIC OF MOLDOVA RELATIONS WITH ROMANIA (1991–2013)

Show simple item record

dc.contributor.author Cebotari, Svetlana
dc.contributor.author Ejova, Cristina
dc.date.accessioned 2015-10-15T11:56:59Z
dc.date.available 2015-10-15T11:56:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation CEBOTARI,Sv., EJOVA, C. The evolution of Republic of Moldova relations with Romania (1991–2013) . Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale:Sociologie. Asistență Socială. Drept.Științe politice. Revistă științifică. 2014,nr.3(73), pp.43-49
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-73-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/88
dc.description en
dc.description.abstract In this article the authors comprehensively analyze the evolution of the bilateral relations between Romania and Moldova. Relations between Romania and Moldova, two sovereig n and independent states, have a privileged, particular character, deriving from the community of people, culture, language and national history. Th currently existence of the two separate Romanian states instead of one as a whole, can be explained by the politicl history of the twentieth century, through the international situation that has been created both after the USSR collapse and the socialist camp, and by interests of modern great powers en
dc.description.abstract În acest articol autorii analizează evoluţia multiaspectuală a relaţiilor bilaterale ale Republicii Moldova cu România. Relaţiile dintre România şi Republica Moldova, două state suverane şi independente, au un caract er privilegiat, special, decurgând din comunitatea de neam, cultură, limbă istorie naţională. Existența la momentul actual a două state româneşti eparate în loc de unul întregit poate fi explicată prin istoria politică a secolului XX, prin conjunctura internaţională care s-a creat odată cudezmembrarea URSS şi cu prăbuşirea lagărului socialist, precum şi rin nteresele unor mari puteri contemporane.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject foreign policy en
dc.subject international relations en
dc.subject security en
dc.subject national interest en
dc.subject interes național en
dc.subject politica externă en
dc.subject relații internaționale en
dc.title THE EVOLUTION OF REPUBLIC OF MOLDOVA RELATIONS WITH ROMANIA (1991–2013) en
dc.title.alternative EVOLUŢIA RELAŢIILOR REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA (1991-2013) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account