DEBUTUL PROCESULUI DE MODERNIZARE A JUSTIȚIEI NAȚIONALE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aramă, Elena
dc.contributor.author Chisari-Lungu, Oxana
dc.date.accessioned 2016-09-09T14:05:10Z
dc.date.available 2016-09-09T14:05:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/836
dc.description Teză de doctorat - Conducător științific: Dr.habilitat în drept, prof. univ. Elena ARAMĂ en
dc.description.abstract Scopul tezei este de a prezenta pe baza izvoarelor primare (publicate și inedite) şi literare o caracterizare integrală a proceselor complexe ce au avut loc în spaţiul naţional (Basarabia) în domeniul sistemului judiciar, și anume a organizării judecătoreşti în prima etapă a perioadei moderne, în special, în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Obiectivele urmărite pentru atingerea scopului: dezvoltarea concepţiilor teoretice şi a modelelor practice propuse pentru reformarea sistemului judiciar în Imperiul Rus (a cărui parte era la acel moment Basarabia) la mijlocul secolului al XIX-lea, aprecierea obiectivă a proceselor de modificare a organizării judecătoreşti în Basarabia şi a factorilor care influenţau aceste modificări, atât în sensul avansării pe calea modernizării justiţiei, cât şi a limitării potenţialului democratic al modelului teoretic. en
dc.description.abstract The sphere of studyof the Ph.D. Thesis refers to study of onset of the process of national justice modernisation from the historical perspective, with an emphasis on contemporary elements of judicial organisation that were implemented on a step-by-step basis. The character of national justice was attributed basing on the national character of Bessarabian inhabitants, whom the justice had to work for.
dc.description.abstract Цель и задачи работы. Цель работы, – исходя из нормативных и иных (как изданных, так и архивных) и литературных источников, дать общую характеристику комплексным процессам, проходившим в национальном пространстве (Бессарабии) в сфере судебной системы, а именно судебной организации, на первом этапе периода нового времени, т.е. во 2-ой половине XIX-го века – начале XX-го века. Задачи, поставленные для достижения цели: разработка теоретических концепций и практических моделей, предложенных для реформирования судебной системы в Российской Империи (частью которой являлась на тот момент и Бессарабия) в середине XIX-го века; объективная оценка процессов изменения судебной организации в Бессарабии и факторов, влиявших на подобные изменения в том, что касается как продвижения модернизации юстиции, так и ограничения демократического потенциала теоретической модели.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM
dc.subject instanție judiciară en
dc.subject Tribunal en
dc.subject judical organization en
dc.subject судебная организация en
dc.subject независимость юстиции en
dc.title DEBUTUL PROCESULUI DE MODERNIZARE A JUSTIȚIEI NAȚIONALE en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account