VIABILITY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES STRAINS FROM NCNM AFTER LYOPHILIZATION

Show simple item record

dc.contributor.author Chiselita, Oleg
dc.contributor.author Burţeva, Svetlana
dc.contributor.author Bîrsa, Maxim
dc.contributor.author Bulimaga, Valentina
dc.contributor.author Vasiliciuc, Anastasia
dc.date.accessioned 2016-06-23T10:30:00Z
dc.date.available 2016-06-23T10:30:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation BULIMAGA, Valentina et al. Viability and antimicrobialactivity of Streptomyces strains from NCNM after lyophilization. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă ştiinţifică. 2016, nr. 1(91), pp. 61-71 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/?p=5495
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/809
dc.description.abstract The article deals with the aspects related to lyophilization of streptomycetes strains, preserved in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms (NCNM). Was determined that lyophilization do not significantly modify the antimicrobial activity of streptomycetes. Maximum viability of strains of genus Streptomyces (83,2-90,2%) is ensured after lyophilization at initial titer by 9-11 log10UFC ml-1 in protective medium (gelatin 2,5% + glucose 7,5%) by rehydration with distillate water en
dc.description.abstract Acest articol prezintă aspecte legate de liofilizarea tulpinilor de streptomicete, depozitate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN). A fost stabilit că liofilizarea nu modifică esenţial activitatea antimicrobiană a streptomicetelor. Viabilitatea maximă a tulpinilor genului Streptomyces (83,2-90,2%) este asigurată după liofilizarea la titrul iniţial 9-11 log10UFC ml-1 în mediu protectiv (gelatină 2,5% + glucosă 7,5%) şi la rehidratarea cu apă distilată.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Streptomyces en
dc.subject lyophilization en
dc.subject viability en
dc.subject cryoprotectants en
dc.subject antimicrobial activity en
dc.subject activitate antimicrobiană en
dc.subject crioprotectori en
dc.title VIABILITY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES STRAINS FROM NCNM AFTER LYOPHILIZATION en
dc.title.alternative VIABILITATEA ŞI ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A TULPINELOR DE STREPTOMYCES DIN CNMN DUPĂ LIOFILIZARE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context