O MODALITATE DE ESTIMARE A STRATEGIILOR UNIVERSITĂŢILOR

Show simple item record

dc.contributor.author Ulian, Galina
dc.contributor.author Caprian, Iulia
dc.contributor.author Maximilian, Silvestru
dc.contributor.author Caprian, Iurie
dc.date.accessioned 2015-09-29T09:26:52Z
dc.date.available 2015-09-29T09:26:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ulian, G., Caprian, Iulia, Maximilian, S. O modalitate de estimare a strategiilor universităților. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe exacte și economice:Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2014,nr.7(77), pp.93-109
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-77-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/63
dc.description en
dc.description.abstract Orice economie poate realiza o dezvoltare sustenabilă numai în cazul dacă ceastaeconomia) se bazează pe cunoştinţe. Competitivitatea cunoştinţelor poate fi cuantificată doar princompetitivitatea economiilor. Prezenţa unui număr enorm de „specialişti” cu studii medii, superioare, inclusiv doctori în ştiinţe, nici pe departe nu mărturiseşte de prezenţaunui volum mare de cunoştinţe. Diplomele sunt doar necesare, dar nu şi suficiente pentru a concluziona că posesorii respectivi sunt dotaţi cu cunoştinţe respective. Acestea (cunoştinţele) trebuie onfirmate la toate etapele: la fiecare an şcolar absolvit, la admiterea în universităţi, colegii, la bsolvirea acestora, la angajarea în câmpul muncii. . en
dc.description.abstract Any economy can achieve ustainable development only if it (the economy) is based on knowledge. Knowledge competitiveness can be measured only by the competitiveness of economies. The presence of a large number of„experts” with secondary studies, higher education, including PhDs, hardly confesses the presence of a large number of knowledge. Diplomas are only necessary but not sufficient to onclude that those owners are provided with relevant knowledge. The knowledge must be onfirmed at all stages: at each graduated year during school education, at the admission touniversities, colleges or at their graduation, while employment
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject globalizarea economiei en
dc.subject economic globalization en
dc.subject învățământ universitar en
dc.subject higher education en
dc.title O MODALITATE DE ESTIMARE A STRATEGIILOR UNIVERSITĂŢILOR en
dc.title.alternative A WAY TO ESTIMATE THE STRATEGIES OF THE UNIVERSITIES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account