FALSUL ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM): ASPECTE DE DREPT PENAL

Show simple item record

dc.contributor.author Brînza, Sergiu
dc.contributor.author Stati, Vitalie
dc.contributor.author Popov, Ruslan
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:49:50Z
dc.date.available 2016-04-20T10:49:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation BRÎNZA, Sergiu, Stati, Vitalie, POPOV, Vitalie. Falsul în acte publice (art.332 cp rm): aspecte de drept penal. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria ştiinţe sociale: Sociologie. Asistenţă Socială. Drept.ştiinţe Politice.Revistă ştiinţifică.2015, nr. 8(88), pp. 64-73 en
dc.identifier.issn 1814 - 3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-88-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/616
dc.description.abstract În prezentul articol, obiectul de cercetare îl reprezintă elementele constitutive şi circumstanţele agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.332 CP RM. În acest scop, se demonstrează că art.332 CP RM stabileşte răspunderea pentru douăinfracţiuni de sine stătătoare. De asemenea, este analizată oportunitatea incriminării la art.332 CP RM a faptelor reunite sub denumirea marginală de fals în acte publice. Sunt definite noţiunile care desemnează obiectul material şi produsul infracţiunilor specificate la art.332 CP RM. În continuare, sunt examinate particularităţile ce marchează conţinutul laturii obiective a acestor infracţiuni. În contextul investigării laturii subiective a infracţiunilor prevăzute la art.332 CP RM, se analizează noţiunile „interes material” şi „alte interese personale”. În legătură cu examinarea calităţii speciale a subiectului infracţiunilor în cauză, este identificat semantismul noţiunilor „persoană publică şi persoană cu funcţie de demnitate publică”. Aspectele teoretice analizate sunt ilustrate prin exemple relevante din practica jjudiciară, ceea ce potenţează semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a prezentului studiu. en
dc.description.abstract In this article, the research object is the constituent elements and the aggravating circumstances of the offences provided by art.332 PC RM. To this end, it is demonstrated that art.332 PC RM establishes the penal liability for two absolutely offences. It is also analyzed the appropriateness of infringing at art.332 PC RM the act s reunited under the marginal name of forgery of public documents. There are also defined the notions designating the material object and the consequences of the offences specified at art.332 PC RM. Next are examined the peculiarities marking the content of the objective side of these offences. In the context of investigating the subjective side of the offences set forth at art.332 PC RM, there are analyzed the concepts “material inte rest” and “other personal interests”. In connection with the examination of the special quality of the subject of the of fences in question, there is identified the semantics of the notions “public figure” and “dignitary”. The analyzed theoretical aspects are illustrated through relevant examples from judicial practice; this enhances the theoretical importance and practical value of the study.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject fals în acte publice en
dc.subject falsificare en
dc.subject interes material en
dc.subject documente oficiale en
dc.subject forgery of public documents en
dc.subject official documents en
dc.subject forgery en
dc.subject material interest en
dc.title FALSUL ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM): ASPECTE DE DREPT PENAL en
dc.title.alternative FORGERY OF PUBLIC DOCUMENTS (art.332 PC RM): ASPECTS OF PENAL LAW en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account