ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII

Show simple item record

dc.contributor.author Cojocari, Lidia
dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.date.accessioned 2016-04-15T11:06:28Z
dc.date.available 2016-04-15T11:06:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation CRIVOI, Aurelia et al. Abordarea educaţiei pentru sănătate la nivelul şcolii. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale educaţiei: Pedagogie. Psihologie . Revistă ştiinţifică. 2015, nr. 9(89), pp.163-168 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-89-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/603
dc.description.abstract S-a stabilit: un grad mediu al atitudinii faţă de sănătate la nivel cognitiv la 66,6% din adolescenţi; la nivel emoţional, majoritatea au exteriorizat un nivel optim de anxietate; la nivel comportamental, 41,7% consideră că nu trebuie să respecte regimul de activitate şi odihnă; la nivelul valorii motivaţionale, importanţa sănătăţii în ierarhia valorilor personale s-a clasat pe poziţia a cincea din cele şapte. În urma experimentului pedagogic a fost determinată sporirea unei atitudini valoroase faţă de sănătate la 59% din elevi, comparativ cu datele de până la experiment (13,6%). en
dc.description.abstract An average of attitudes towards health at the cognitive level at 66,6% of adolescents was established; emotionally - most exteriorized an optimal level of anxiety; in the behavioral 41,7% believe that it must observe the regime of work and rest; in the motivational value, the importance of health in the personal values hierarchy got the position V of the seven. As a result of the pedagogical experiment the level of valuable attitudes increase towards health to 59% of students compared to experimental data (13,6%) was determined.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject sănătate en
dc.subject nivel cognitiv en
dc.subject nivel emoţional en
dc.subject nivel comportamnetal en
dc.subject educaţie pentru sănătate en
dc.subject experiment pedagogic en
dc.title ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII en
dc.title.alternative APPROACH HEALTH EDUCATION IN SCHOOLS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account