IMPACTUL POLITICII ENERGETICE A FEDERAŢIEI RUSE ASUPRA SECURUTĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Eremia, Natalia
dc.contributor.author Cebotari, Svetlana
dc.date.accessioned 2016-04-13T11:50:57Z
dc.date.available 2016-04-13T11:50:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation EREMIA, Natalia, CEBOTARI, Svetlana. Impactul politicii energetice a Federaţiei Ruse asupra securutăţii Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria ştiinţe sociale: Sociologie. Asistenţă Socială. Drept.ştiinţe Politice.Revistă ştiinţifică.2015, nr. 8(88), pp. 13-17. en
dc.identifier.issn 1814 - 3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-88-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/598
dc.description.abstract În acest articol este cercetată o problemă foarte actuală – problema energiei. Energia a reprezentat şi continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante resurse, fiind un domeniu de importanţă strategică, care determină statul săţină sub control şi să intervină de fiecare dată când găseşte de cuviinţă. Sectorul energetic este un sector strategic fundamental de care depinde atât economia naţională, cât şi securitatea Republicii Moldova. Fiind dependentă de importul de carburanţi, în prezent Republica Moldova nu-şi poate asigura securitatea energetică. Analizând situaţia geopolitică şi indiscutabila moştenire care este pusă la pământ, autorităţile sunt forţate să caute noi soluţii, cum ar fi: diversificarea surselor de energie, interconexiunea cu alte sisteme, atragerea de noi investiţii, demonopolizarea şi liberalizarea sectorului energetic. Toate aceste obiective vor crea o platformă durabilă, care va contribui la crearea unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova, caracterizată de un control eficient al consumului de energie şi de o integrare eficientă în reţea la scară mică de generare a resurselor. Republica Moldova trebuie să recâştige controlul asupra propriei industrii energetice – în special în domeniul gazelor naturale, precum şi în cel al electricităţii – o ramură strategică pentru orice ţară. en
dc.description.abstract This article contains some important reflections on the current issue because energy is a fundamental strategic sector on which depends the evolution of the national economy as a whole and at the same time the security of the Republic of Moldova. Currently, the Republic of Moldova cannot fully ensure its energy security, because it is mostly dependent on imports. This is the reality in the country’s energy sector, admitting the inevitable geopolitical situation and the indisputable legacy that are on the ground of this reality. Authorities are forced to look for new solutions, such as: diversification of imported sources and energy interconnection with other systems; attraction of investments; de-monopolize and liberalize the energy sector. All of these achievements will create a sustainable platform, which will contribute to making a new step in the development of the Republic of Moldova, characterized by an efficient control of energy consumption and by an efficient integration into the network of small-scale sources of generation, distributed. The Republic of Moldova must regain control over its own energy industries, particularly in the one of natural gas and electricity, which is a strategic branch for any country.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject politică energetică en
dc.subject securitate energetică en
dc.subject armă strategică en
dc.subject resurse en
dc.subject energy policy en
dc.subject energy security en
dc.subject strategic weapon en
dc.subject resources en
dc.title IMPACTUL POLITICII ENERGETICE A FEDERAŢIEI RUSE ASUPRA SECURUTĂŢII REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative THE IMPACT OF RUSSIAN FEDERATION'S EN ERGY POLICY ON SE CURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account