Autoreferatele tezelor de doctor

Autoreferatele tezelor de doctor

 

Recent Submissions

  • Ciobu, Victor (CEP USM, 2016)
    Actualitatea temei investigate. Scopul urmărit de cercetarea aplicativă din științele naturale și inginerești, care este inter- sau pluridisciplinară, rezidă în dezvoltarea de noi aplicații software în activitatea umană, ...

View more