STUDIUL ADMINISTRĂRII EXTRACTULUI DIN PLANTE MEDICINALE AUTOHTONE ASUPRA MODIFICĂRILOR INDICILOR HEMATOLOGICI ÎN DEREGLĂRILE IODDEFI­CI­TARE

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.contributor.author Chiriţa, Elena
dc.contributor.author Bacalov, Iurie
dc.contributor.author Mărjineanu, Ana
dc.contributor.author Bodrug, Tatiana
dc.contributor.author Pozdneacova, Ilona
dc.date.accessioned 2015-09-22T09:08:20Z
dc.date.available 2015-09-22T09:08:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation CRIVOI, A., CHIRIȚA, E., BACALOV, Iu., MĂEJINEANU, A., BODRUG, T., PRODAN, M., POZDNEACOVA, I. Studiul administrării extractului din plante medicinale autohtone asupra modificărilor indicilor hematologici în dereglările ioddeficitare. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă științifică. 2014,.nr.6(76), pp.3-9 ISSN 1814-3237
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/56
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-76-2014/
dc.description en
dc.description.abstract Un factor important pentru biosinteza hormonilor tiroidieni este aportul sporit al ionului de ocianat (SCN-), care se conţine în produse alimentare (varză, măceş, ridiche, nuc,floarea sorelui, mărar). Acţiunea unor extracte din produsele menţionate a fost demonstrată în experienţe pe animale de laborator. Orice modificare a statutului endocrin poate induce schimbări şi la nivelul sângelui. Extractul din plante medicinale influenţează pozitiv asupra stării funcţionale a indicilor hematologici în hipotirioză prin ameliorarea lor la etapele iniţiale dereglărilor ioddeficitare. În urma unor cercetări desfăşurate în Sudan, unde 85% din copii suferă de guşă, s-a semnalat nivelul scăzut de tirotropină, concentraţia mică a iodului înurină pe fondul unei concentraţii medii crescute a tiocianatului în urină. Autorii au ajuns la oncluzia că incidenţacrescută a hipotiriozei atestată la copiii mai mari de 2 ani este cauza acţiunii combinate a deficitului iodului şi a tiocianatului. en
dc.description.abstract An important factor for thyroid hormone biosynthesis is increased intake of thiocyanate ion (SCN-), which contains food (cabbage, radish, walnuts, sunflower seeds, dill). The action of extracts of the products mentioned has been demonstrated in experiments on animals. Any change of status may induce endocrine changes to the blood. Herbal extract positive influence on functional status in disturbances improving hematological their initial stages disorders. After some research occurring in Sudan, where 85% of children suffer from goiter, has been reported low levels of thyrotrophic, low concentration of iodine in urine due to a high average concentrations of thiocyanate in urine. The authors concluded that the high incidence of hipotireozei attested in older children 2 years is due to the combined action of iodine deficiency and thiocyanate.
dc.language.iso rum en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject plante medicinale en
dc.subject dereglări ioddeficitare en
dc.subject medicinal plants en
dc.subject the thyroid gland en
dc.title STUDIUL ADMINISTRĂRII EXTRACTULUI DIN PLANTE MEDICINALE AUTOHTONE ASUPRA MODIFICĂRILOR INDICILOR HEMATOLOGICI ÎN DEREGLĂRILE IODDEFI­CI­TARE en
dc.title.alternative STUDY OF ADMINISTERING ON LOCAL HERBAL EXTRACT OF CHANGES IN HEMATOLOGICAL INDICES IN DISORDERS OF THE THYROID GLAND en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context