Școala doctorală de ştiinţe biologice şi geonomice

Școala doctorală de ştiinţe biologice şi geonomice

Recent Submissions

  • Tuan, Ho Anh (CEP USM, 2016)
    Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în actualizarea diversităţii ihtiofaunei şi a particularităţilor de repartiţiei a speciilor de peşti în bazinului fluviului Gianh, ceea ce a condus la elaborarea ...
  • Tuan, Ho Anh (, 2016)
    Problema științifică importantă soluționată în teză constă în actualizarea diversității ihtiofaunei și a particularităților de repartiției a speciilor de pești în bazinul flufiului Gianh.Au fost identificate și descrise 3 ...

View more