Școala doctorală de matematică şi ştiinţa informaţiei

Școala doctorală de matematică şi ştiinţa informaţiei

Recent Submissions

  • Buzatu, Radu (CEP USM, 2017)
    Scopul și obiectivele lucrării. Scopul urmărit prin realizarea tezei constă în studierea și soluționarea problemei de acoperire a unui graf neorientat cu mulțimi d-convexe. Pentru atingerea scopului sunt fixate următoarele ...
  • Grigoriu, Nicolae (CEP USM, 2016)
    Caracterizarea structurală a grafurilor tranzitiv orientabile și elaborarea în baza acesteia a algoritmilor de construire a orientărilor tranzitive pentru grafurile neorientate cu restricții asupra muchiilor. Obiective: ...

View more