MAGNEŢI MOLECULARI – TRECEREA DE LA LIGANZI DE TIP SALEN SPRE TIOSEMICARBAZONE

Show simple item record

dc.contributor.author Secu, Mihail
dc.date.accessioned 2016-03-23T11:48:59Z
dc.date.available 2016-03-23T11:48:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation SECU, Mihail. Magneţi moleculari – trecerea de la liganzi de tip Salen spre tiosemicarbazone. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ştiinşifică. 2015, nr. 6(86), pp.142-155 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-86-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/538
dc.description.abstract Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai manganului(III) cu liganzi tip Salen ce posedă proprietăţi de magneţi moleculari (SMM) sau lanţuri magnetice (SCM). A fost relatat principiul de asamblare a bis(saliciliden)izotiosemicarbazidaţilor similari liganzilor de tip Salen, pentru identificarea şi descrierea unor noi metode raţionale de sinteză a moleculelor magnetice şi a lanţurilor magnetice, având în calitate de building block aceşti complecşi de mangan(III) en
dc.description.abstract There were highlighted manganese(III) coordination compounds with Salen type ligands, which exhibit single molecule magnet (SMM) and single chain magnet (SCM) behaviour. It was narrated the principle of assembly bis(salicylidene)isothio- semicarbazide similar with Salen type ligands, for identify and describe the new methods of rational synthesis of single molecule magnets and single chain magnets, which have as building blocks these manganese(III) complexes.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject liganzi tip Salen en
dc.subject magneţi moleculari (SMM) en
dc.subject lanţuri magnetice (SCM) en
dc.subject compuşi coordinativi ai manganului (111) en
dc.subject bis(saliciliden)izotiosemicarbazidaţi en
dc.title MAGNEŢI MOLECULARI – TRECEREA DE LA LIGANZI DE TIP SALEN SPRE TIOSEMICARBAZONE en
dc.title.alternative SINGLE MOLECULE MAGNETS – SWITCHING FROM SALEN TYPE LIGANDS TO THIOSEMICARBAZONES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account