PERCEPTION OF COHERENCE IN CONTEMPORARY SHORT FICTION

Show simple item record

dc.contributor.author Creanga, Oxana
dc.date.accessioned 2016-03-17T11:14:18Z
dc.date.available 2016-03-17T11:14:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation CREANGA, OXANA. Perception of coherence in contemporary short fiction. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe umanistice: Istorie. Filosofie. FIlologie. 2015, nr.10 (90), pp. 60-64. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/507
dc.description.abstract Coherence is one of the basic structural and pragmatic principles of textual organization. Contemporary literary narratives display a range of strategies and narrative techniques that defy the canons of coherence and preclude the comprehension of the text. Drawing on an interdisciplinary approach that combines text linguistics, cognitive and narrative concerns, the study reviews the principles of text coherence, i.e. the standards of time, intention, goal, causality, thematic unity and continuity, and focuses on the levels, subtypes and degrees of coherence in the flash story “Haircut” by Lydia Copeland. It explores the impact of narrative aspects and categories, such as ach rony, fragmentariness, types of discourses, and narrative situation, on the reader’s mental contribution in perceiving local and global coherence in the course of interpreting the narrative. Finally, it argues that establishing coherence in flash texts relies on the receiver’s cooperativeness and narrative implicature, his/her background knowledge and ability to detect ellipsis, retrieve contextually relevant information, and draw inferences. en
dc.description.abstract Coerenţa reprezintă unul dintre principiile structurale şi pragmatice de bază în organizarea textuală. Proza literară contemporană conţine un şir de strategii şi tehnici narative ce sfidează normele coerenţei şi generează impedimente în comprehensiunea textului. Având la baz ă o abordare interdisciplinară ce îmbină teorii din lingvistica textului, naratologie şi lingvistica cognitivă, studiul conţine reconsiderarea mijloacelor de asigurare a coerenţei, precum criteriul temporalităţii, intenţie, scop, cauzalitate, unitate şi continuitate tematică, şi se axează pe nivelurile, tipurile şi gradul de coerenţă în proza contemporană scurtă, id est povestirea „Haircut” de Lydia Copeland. În articol este analizat impactul aspectelor şi al categoriilor narative, cum ar fi acronia, fragmentarea, tipurile de discursuri şi situaţiile narative, asupra capacităţii cititorului de a identifica/urmări coerenţa locală şi globală în procesul interpretării textuale. Cercetarea demonstrează căstabilirea coerenţei în proza scurtă contemporană este condiţionată de astfel de factori, precum: cooperarea receptorului, implicarea narativă, cunoştinţele de bază ale receptorului şi capacitatea sa de a identifica elipsa diegetică, de a recupera informaţia contextual relevant ăşi de a face inferări.
dc.language.iso eng en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject coherence en
dc.subject standards of textuality en
dc.subject continuity of topic en
dc.subject unity en
dc.subject narrativization en
dc.subject ext comprehension en
dc.subject coerenţă en
dc.subject standarde ale textualităţii en
dc.subject continuitate tematică en
dc.subject unitate en
dc.subject narativizare en
dc.subject comprehensiunea textului en
dc.title PERCEPTION OF COHERENCE IN CONTEMPORARY SHORT FICTION en
dc.title.alternative PERCEPEREA COERENŢEI ÎN PROZA SCURTĂ CONTEMPORANĂ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account