Browsing 2. Articole by Issue Date

Browsing 2. Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Dumbrăveanu, Ion; Ciorni, Elena; Singherei, Valentina (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2006)
  Studiul intercultural este deseori considerat a fi un beneficiu al schimburilor de e-mailuri dintre diverse grupuri, există însă puţine cercetări referitoare la colaborarea interculturală on-line, care ar dezvolta capacitatea ...
 • Bondarenco, Ana (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2007)
  Problema enunţată se argumentează şi se exemplifică prin abordarea logico- semantică a interacţiunii categoriilor de stare, calitate şi acţiune în romanul lui E.Zola “Germinal”. Intensificarea acestora se asociază ...
 • Bondarenco, Ana; Marillaud, Pierre (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2007)
  Dans cette étude nous nous proposons d’examiner le rôle et la place du temps dans la constitution, la fixation et la persistance du stéréotype en essayant de voir comment l’événement se produit dans ...
 • Cazacu, Lidia (CEP USM, 2007)
  An attempt is made to characterize a certain type of compound words with a sintagmatic structure similar to nominal syntactic groups. This is the N N, N A şi N di N formation, created in line with a model alien to the Roman ...
 • Cazacu, Lidia (CEP USM, 2007)
  An attempt to highlight the advantages of word composition technique in the Italian literary language is made. Very often writers and poets, while looking for stylistic effects use certain linguistic instruments, one of ...
 • Iațco, Elvira; Guțu, Ion (CEP USM, 2007)
  Caracterul transsemiotic şi intercultural al alegoriei suscită ambiguitatea clasificării acestei figuri de gândire în rândul faptelor de limbă şi ale celor de gândire. O premisă favorabilă acestei dualităţi derivă din ...
 • Cupcic, Silviana (CEP USM, 2007)
  Acest articol are drept scop evidenţierea relaţiei dintre categoriile gramaticale de timp şi aspectele verbului în limba engleză. Pe de o parte, categoria de timp se referă la momentul desfăşurării unei acţiuni, iar aspectul ...
 • Corcodel, Svetlana (CEP USM, 2007)
  Intenţionăm ca, prin cele ce urmează, să aducem unele clarificări cu privire la natura raportului dintre sens şi ceea ce numim „definiţie lexicografică” a sensului unui cuvânt. Lăsând la o parte, pentru simplificare, ...
 • Corcodel, Svetlana (CEP USM, 2007)
  Numele proprii au constituit subiectul unor discuţii filozofice din cele mai vechi timpuri. S-au făcut mai multe încercări de a stabili o clasificare a acestora. Cea mai importantă categorizare este cea care se bazează pe ...
 • Bîtcă, Diana; Guțu, Ion (CEP USM, 2007)
  Uzul limbajului implică de fiecare dată şi sensuri care nu sunt exteriorizate, proces completat cu ceea ce este subîn- ţeles. Totodată, acest fapt nu este posibil decât numai atunci, când interlocutorii împărtăşesc acelaşi ...
 • Tabureanu, Vera (CEP USM, 2007)
  Articolul prezent este consacrat cercetării aspectului stilistic şi celui pragmatic al expresiilor idiomatice în limba engleză. Se întreprinde un studiu descriptiv al expresiilor idiomatice şi clasificarea lor conform ...
 • Bodean, Olesea (CEP USM, 2007)
  The names reveal the origin of the one who bears it, because the name is a code containing information about the social status, nature of character and occupation. A wrong spelling of a proper name can be fatal...The more ...
 • Morarescu, Margareta (CEP USM, 2007)
  Compatibilitatea este o caracteristică inerentă cuvântului, ce se evidenţiază în îmbinarea lui cu alte cuvinte. În acest articol, este analizat fiecare aspect al colocabilităţii: lexical, gramatical şi semantic, legătura ...
 • Öz, Ümit (CEP USM, 2007)
  Prezenta lucrare cercetează fenomenul deformării unităţilor frazeologice din punct de vedere semantic, structural şi funcţional.
 • Ziadeh, Eugenia (CEP USM, 2007)
  Articolul de faţă este o încercare de a pune accentul pe specificul enunţului ironic în textul publicistic. E ştiut că orice enunţ presupune un sens explicit şi unul sau mai multe implicite, care urmează să fie decodate ...
 • Lifari, Viorica (CEP USM, 2007)
  The adverb is the part of speech that can render the meaning of voice. These are as a rule those words that are formed from verbs via adjectives. The semantics of these words as introductory ones is of special interest ...
 • Melenciuc, Dumitru (CEP USM, 2007)
  În lucrarea dată, se analizează evoluţia semantică a unităţilor lexicale împrumutate din alte limbi. Modificarea semantică a lexemelor nemotivate este considerabilă şi necesită a fi luată în consideraţie în procesul de ...
 • Lifari, Viorica (CEP USM, 2007)
  The topic of the article under discussion is the active form of the verb in correlation with the meaning of voice. The English language is specific in this respect as there are cases when the active form of the verb does ...
 • Melenciuc, Dumitru (CEP USM, 2007)
  Limba şi vocabularul sunt în permanentă schimbare datorită progresului societăţii umane în toate domeniile de activitate. În prezenta lucrare, se face o încercare de a analiza unele mijloace de modificare şi schimbare ...
 • Pânzaru, Rodica (CEP USM, 2007)
  This article studies the issue of decoding extended metaphors. The research is performed based on the novel The Collector by John Fowles, which contains a globally extended metaphor: from the title until the end. The ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account