SECRETUL PROFESIONAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI ÎN CEA A REPUBLICII MOLDOVA: STUDIU DE DREPT PENAL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gîrla, Lilia
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Moțoc, Costică
dc.date.accessioned 2021-10-25T09:08:26Z
dc.date.available 2021-10-25T09:08:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation MOȚOC, Costică. Secretul profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu de drept penal: teză de doctor în drept. 554.01 – Drept penal și execuțional penal. Ch., 2021. 238 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4964
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător științific: doctor în drepr, conf. universitar, Lilia GÎRLA. en
dc.description.abstract Scopul lucrării: constă în elaborarea conceptului științifico-practic al protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova, în accepţiunea aspectelor de lege lata şi de lege ferenda en
dc.description.abstract Цель диссертации: состоит в выработке научно-практической концепции профессиональной тайны в уголовном законе Румынии и Республики Молдова в свете аспектов de lege lata и de lege ferenda.
dc.description.abstract The purpose of the Ph.D. thesis: elaboration of the scientific and empirical concept of professional secrecy penal protection in Penal Law of Romania and Republic of Moldova, by approach of de lege lata and de lege ferenda.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject secret profesional en
dc.subject secret al vieții private en
dc.subject protecția informației confidențiale en
dc.subject профессиональная тайна en
dc.subject тайна частной жизни en
dc.subject защита конфиденциальной информации en
dc.subject professional secrecy en
dc.subject privacy secrecy en
dc.subject protection of confidential information en
dc.title SECRETUL PROFESIONAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI ÎN CEA A REPUBLICII MOLDOVA: STUDIU DE DREPT PENAL en
dc.title.alternative Профессиональная тайна в уголовном законе Румынии и Республики Молдова: уголовно-правовое исследование en
dc.title.alternative Professional Secrecy in the Criminal Law of Romania and of the Republic of Moldova: Criminal Law Research en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account