2. Articole

2. Articole

 

Recent Submissions

 • Lescu, Mihail (2018)
  Autorul subliniază că interesul publicului și mass-media în domeniul sportului a condus la apariția jurnalismului specializat în domeniu. Restructurarea și democratizarea societății moldovenești ...
 • Gribincea, Zinaida (2017)
  Acest articol cuprinde o analiză a obiectivelor învățământului jurnalistic, în raport cu schimbările de ordin tehnologic, care impun noi cerințe față de inserția în câmpul muncii a absolvenților facultăților de profil. ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2018)
  В статье анализируются основные тенденции развития СМИ и медиаобразовательного движения в Республике Молдова. Приводится характеристика известных неправительственных организаций, ведущих молдавских журналистов и ...
 • Viziru-Stegarescu, Ana (CEP USM, 2018)
  Complexitatea lumii moderne a generat faptul că, în prezent, fiecare țară se confruntă atât cu probleme de nivel național, cât și internațional, numărul cărora crește sau se micșorează în funcție de atitudinea statului ...
 • Moiseev, Olesea (CEP USM, 2018)
  Chintesența informaţiei publice este marcată de complexitatea şi varietatea crescândă a cerinţelor informaţionale ale societăţii. Investigaţia contemporană descoperă informaţionalitatea ca o dimensiune a existenţei şi ca ...
 • Marin, Constantin (Biblioteca Științifică Centrală „A.Lupan” (Institut) a AȘM, 2016)
  Mass-media reprezintă un atribut indispensabil al societăţii contemporane a Republicii Moldova. Vectorul general al evoluţiei lor cantitative sugerează că Moldova gravitează spre categoria ţărilor cu un nivel mediu de ...
 • Gribincea, Zinaida (Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2017)
  Acest articol cuprinde o analiză a obiectivelor învățământului jurnalistic, în raport cu schimbările de ordin tehnologic, care impun noi cerințe față de inserția în câmpul mun- cii a absolvenților facultăților ...
 • Țurcanu, Nelly (2017)
  Article presents a bibliometric analysis of social inequality research published in the Republic of Moldova during 2000–2017, based on National Bibliometric Instrument. The main results were as follows: there ...
 • Țurcan, Nelly; Marin, Constantin (CEP USM, 2011)
  This article provides an analysis of science journalism, which is seen as a branch of journalism that uses the different techniques to inform public about science topics. The communication of scientific knowledge through ...
 • Țurcan, Nelly; Marin, Constantin (CEP USM, 2010)
  The article presents an analysis of W. Garvey’s and B. Griffith’s (1971, 1972, 1979), UNISIST (1971, 2003), F. W. Lankaster’s (1978), T. M. Aitchison’s (1988), J. Hurd’s (2000), J. M. Makenzie Owen’s (2000, 2007), Bo-C. ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2017)
  Анализируются основные тенденции развития медиаобразовательного движения в России, дается характеристика известных образовательных концепций ведущих российских медиапедагогов. Главное внимание уделяется проблеме ...
 • Степанов, Жеоржета (CEP USM, 2017)
  Основной задачей с оциальной журналистики является освещение социальной реальности посредством анализа социальных процессов .Реализуя данную задачу, журналисты контактирует со всеми субъектами социальной практики, применяя ...
 • Gugulan, Maria (CEP USM, 2017)
  Rezultat al evoluţiei progresului tehnico-ştiinţific, convergența media este privită ca un proces inovator, o abordare diferită a selectării, producției și difuzării știrilor. Aceasta se referă la munca în echipă a ...
 • Ţurcan, Nelly (CEP USM, 2013)
  Prezentul studiu are ca subiect de abordare sistemul de comunicare ştiinţifică în Republica Moldova. Este prezentată metodologia şi rezultatele unui studiu explorator, realizat în 23 de universităţi, instituţii ştiinţifice ...
 • Molea, Viorica (2016)
  The article evaluates the expressive resources of the substandard orality used in titles, assessing it`s functions and pragmatic-stylistic values. It should be noted that the wording of the title ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2016)
  Статья посвящена рассмотрению понятия «медиаобразование» в контексте манипулятивного воздействия в современном обществе средств массовой информации на сознание человека.
 • Gonţa, Ana (CEP USM, 2016)
  Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa ...
 • Карааслан, Темель (CEP USM, 2017)
  Все мы являемся активными потребителями различной информации, поток которой постоянно возрастает. Обилие телевизионных каналов, сайтов в Интернете, огромное количество видео и аудио продукции, пестрящие заголовки многочисленных ...
 • Marcu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Noile realităţi politice conturate după declararea independenţei Republicii Moldova au generat schimbări importante şi în profilul genurilor radiofonice. Abordarea teoretică a interviului radiofonic cu tematică politică, ...
 • Gugulan, Maria (CEP USM, 2017)
  În ultimii ani, drept urmare a dezvoltării tehnologiei digitale, convergența media s- a impus ca un curent dominant în jurnalism. Aceasta este definită de numeroși cercetători ca proces inovator care presupune o abordare ...

View more