ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ: MODALITATE NORMATIVĂ DE EXPRIMARE A FAPTEI PREJUDICIABILE CONSEMNATE LA ART.208 CP RM

Show simple item record

dc.contributor.author Copețchi, Stanislav
dc.date.accessioned 2016-03-15T08:45:00Z
dc.date.available 2016-03-15T08:45:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation COPEŢCHI, Stanislav. Atragerea minorilor la activitate criminală: Modalitate normativă de eăprimare a faptei prejudiciabile consemnate la art. 208 CP RM. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice.Revistă ştiinţifică. 2015, nr. 3(83), pp. 110-115 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-83-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/482
dc.description.abstract În cadrul studiului întreprins este supusă investigaţiei atragerea minorilor la activitate criminală, în calitate de faptă prejudiciabilă alternativă prevăzută la art.208 CP RM. Se argumentează că atragerea minorilor la activitate criminală trebuie delimitată de instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunilor, ceea ce nu de fiecare dată are loc în practica judiciară. Sunt elucidate modalităţile faptice de exprimare a faptei de atragere a minorilor la activitate criminală. en
dc.description.abstract Within the undertaken study is being investigated act of attracting minors in criminal activity, as an alternative prejudicial act provided for in art.208 PC RM. It is argued that attract minors in criminal activity must be delimited by instigation of minors to commit crimes, which does not always take place in the judicial practice.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject atragere en
dc.subject activitate criminală en
dc.subject instigare en
dc.subject minor en
dc.subject persoană adultă en
dc.subject attracting en
dc.subject criminal activity en
dc.subject adult person en
dc.title ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ: MODALITATE NORMATIVĂ DE EXPRIMARE A FAPTEI PREJUDICIABILE CONSEMNATE LA ART.208 CP RM en
dc.title.alternative ATRACT MINORS IN CRIMINAL ACTIVITY: NORMATIVE WAY OF EXPRESSION PREJUDICIAL ACT STIPULATED IN ART.208 PC RM en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account