INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.164 ŞI 166 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

Show simple item record

dc.contributor.author Brînza, Sergiu
dc.date.accessioned 2016-03-14T09:22:23Z
dc.date.available 2016-03-14T09:22:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation BRÎNZA, Sergiu. Infracţiunile prevăzute la art. 164 şi 166 CP RM: aspecte teoretice şi practice. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2015, nr. 3(83), pp. 41-59 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-83-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/476
dc.description.abstract Analiza efectuată în cadrul acestui articol are ca obiect caracteristicile juridico-penale ale infracţiunilor specificate la art.164 şi 166 CP RM. Se argumentează că, în cazul infracţiunii specificate la art.164 CP RM, constrângerea fizică se poate concretiza în: 1) vătămarea intenţionată gravă, medie sau uşoară a integrităţii corporale ori a sănătăţii; 2) violenţa care nu implică un prejudiciu cauzat sănătăţii. În continuare, se arată că oricare din tipurile de arme menţionate în Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă pot fi aplicate ca mijloace de săvârşire a infracţiunii prevă- zute la lit.g) alin.(2) art.164 CP RM. Or, legiuitorul nu a stabilit nicio limitare a tipurilor de arme ce pot fi aplicate la răpirea unei persoane. Contează doar ca armele să fie utilizabile în vederea anihilării unei persoane. Nu în ultimul rând, în legătură cu infracţiunile prevăzute la art.166 CP RM, se relevă că, în condiţiile Republicii Moldova, care se confruntă cu fenomenul separatismului, restrângerea libertăţii persoanei are un caracter ilegal şi atunci când este exercitată de autorităţile neconstituţionale care controlează partea de est a ţării en
dc.description.abstract The analysis performed in this article covers the legal-pe nal characteristics of the offences specified in art.164 and 166 PC RM. It is argued that, with regard to the offence specified in art.164 PC RM, the physical constraint may result in: 1) intentional grave, ordinary or easy battery or health harm; 2) violence without any health harm. Further, it is shown that any of the types of weapons mentioned in Law on weapons and ammunition destined for civil usage can be applied as means of committing the offence referred to at lett.g) par.(2) art.164 PC RM. Or, the legislature did not set any limitation on the types of weapons that can be applied to for abduction. It only matters that the weapons could be used to annihilate a person. Finally but not least, with regard to the offences referred to at art.166 PC RM, it is revealed that, whilst the Republic of Moldova is confronting with the separatism phenomenon, the restriction of the person’s freedom is illegal also when is exercised by the unconstitutional authorities controlling the east of the country.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject libertate fizică a persoanei en
dc.subject răpire en
dc.subject privaţiune de libertate en
dc.subject constrângere en
dc.subject violenţă en
dc.subject ameninţare en
dc.subject armă en
dc.subject obiect folosit în calitate de armă. en
dc.title INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.164 ŞI 166 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE en
dc.title.alternative THE OFFENCES REFERRED TO AT ART.164. AND 166 PC RM: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account