THE ARAB SOCIETY AND THE ENVIRONMENT

Show simple item record

dc.contributor.author Shalash, Rania
dc.date.accessioned 2016-03-12T10:22:28Z
dc.date.available 2016-03-12T10:22:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation SHALASH, Rania. The arab society an d the environment. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2014, nr. 9(79), pp.205-207 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-79-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/473
dc.description.abstract This article deals with the relationship between the Arab society and the environment. The relationship between the Arabs and the environment is influenced by their traditional lifestyle. Through their traditional lifestyle, Arabs perform several behaviors that aim to maintain the environment. Today, few young people are still clinging to the traditional lifestyle but there are behaviors which are related to the envi ronment still exist even today in the modern lifestyle. But in spite of that, Arabs are not considered as people with good environmental awareness. There are many environmental problems in the Arab sector, especially in Arab villages. Ma ny researches have shown that there is a big difference between the Arab and Jewish sectors in terms of environmental awareness, environmental attitudes and a willingness to act for the environment. Schools and teachers, who are exposed to environmental issues in the Arab sector, are very few. en
dc.description.abstract În articol este abordată relaţia dintre societatea arabă și mediul înconjurător. Atitudinea arabilor faţă de mediul înconjurător este influenţată de stilul lor de viaţă tradiţional, prin care realizează mai multe activităţi ce au ca scop de a proteja mediul înconjurător. Astă zi, puţini tineri au un stil de viaţă tradiţional, în stilul lor de viaţă modern existând tot mai multe comportamente legate de mediu. Totu şi, arabii nu sunt consideraţi că conştientizează adecvat importanţa problemelor de mediu. În sectorul arab din Israel, în special în satele arabe există multe probleme de mediu. Numeroase studii au arătat că există o mare diferenţă între sectoarele arabe şi cele evreieşti în ceea ce priveşte conştientizarea problemelor de mediu, atitudinea faţă de mediu şi dorinţa de a acţiona pentru mediul înconjurător. În sectorul arab foarte puţine şcoli reacţionează la problemele de mediu.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject The Arab Society en
dc.subject educational environment en
dc.subject environmental education en
dc.subject societatea arabă en
dc.subject mediu en
dc.title THE ARAB SOCIETY AND THE ENVIRONMENT en
dc.title.alternative SOCIETATEA ARAB Ă ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR en
dc.title.alternative SOCIETATEA ARABĂ ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account