INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII

Show simple item record

dc.contributor.author Sandu, Ion
dc.date.accessioned 2016-03-11T10:13:15Z
dc.date.available 2016-03-11T10:13:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation SANDU, Ion. Instituţiile puterii: Funcţionalitatea în sistemul politic al societăţii. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică.. 2015, nr. 3(83), pp. 35-41 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-83-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/467
dc.description.abstract În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura executarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în: socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul, prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, modernizarea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestionată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii en
dc.description.abstract In this article, the power is presented a phenomenon, wh ich expresses the objectivity to adopt laws and further execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and state. Through its institutions, the power assures the functiona lity of different kind of social structures and organisms, coordination activities, which are taking place in its intere st. As a basic element of the political system, the state, through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the purposes of the power institutions are its functional capacities, by the instrumentality of, the collectivity on which is exercised the power is obviously managed and controlled specially through the persuasion and coercion. The functions of the state power are simultaneously assigned to the stat e institutions which are making it operationally, obviously in a democratic system the power is realized in the benefit of society.
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject instituţiile puterii en
dc.subject sistem politic en
dc.subject administrare publică en
dc.subject putere legislativă en
dc.subject putere executivă en
dc.subject putere judecătorească en
dc.subject autorităţ en
dc.subject autorităţi en
dc.subject funcţiile puterii en
dc.subject valori politice en
dc.subject democratice en
dc.subject modernizare en
dc.title INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII en
dc.title.alternative INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account