ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ТИПА АЛМАЗА

Show simple item record

dc.contributor.author Кочемасов, Александр
dc.contributor.author Ника, Денис
dc.date.accessioned 2021-06-18T11:11:55Z
dc.date.available 2021-06-18T11:11:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation КОЧЕМАСОВ, Александр, НИКА, Денис. Динамическая теория колебаний кристаллической решетки типа алмаза. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2011, nr. 7(47), pp. 79-87. ISSN 1857-2073. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-47-2011/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4475
dc.description.abstract În acest articol am dezvoltat modelul bi-parametric al dinamicii reţelei cristaline pentru materialele volumetrice cu reţea cristalină de tip „diamant” (ca a siliciului sau a germaniului). Prin compararea dispersiilor teoretice şi experimentale ale energiei fononilor am determinat parametrii modelului dezvoltat pentru siliciu şi germaniu volumetric. În cadrul modelului dat am cercetat proprietăţile fononice şi transportul termic în siliciu şi germaniu volumetrice şi am obţinut coeficientul de conductibilitate termică în acord perfect cu datele experimentale într-un diapazon larg de temperatură (de la 80 până la 500 K). en
dc.description.abstract In this paper we have developed two-parametric model of lattice dynamics for bulk materials with diamond-type crystal lattices (like as Si or Ge). The parameters of the model were determined from the comparison between theoretical and experimental phonon energy dispersions for bulk Si and Ge. In the framework of developed model we have investigated the phonon properties and thermal transport in bulk Si and Ge and have obtained the thermal conductivity in a good agreement with experimental data in a wide range of the temperatures 80 – 500 K.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject reţea cristalină en
dc.subject materiale volumetrice en
dc.subject proprietăţi fononice en
dc.subject transport termic en
dc.title ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ТИПА АЛМАЗА en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account