АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: ПЕРЕХОД ОТ ОБЪЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ К НАНОСТРУКТУРАМ

Show simple item record

dc.contributor.author Ника, Денис
dc.date.accessioned 2021-06-17T10:10:09Z
dc.date.available 2021-06-17T10:10:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation НИКА, Денис. Акустические фононы и теплопроводность: переход от объемных материалов к наноструктурам. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2011, nr. 7(47), pp. 73-78. ISSN 1857-2073. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-47-2011/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4467
dc.description.abstract În acest articol autorul prezintă o descriere succintă a conceptului de inginerie fononică în structurile nanodimensionale. Acest concept constă în dirijarea orientată a spectrului energetic fononic al nanostructurilor pentru schimbarea conductibilităţii lor electronice sau termice. De asemenea, este descrisă o abordare teoretică pentru modelarea conductibilităţii termice la nivel „nano”. O atenţie deosebită în contextul conductibilităţii termice a structurilor nanodimensionale este acordată rolului dispersiei fononilor pe suprafaţă. en
dc.description.abstract In the paper the author presents brief description of the nanoscale phonon engineering concept, i.e. concept of a tuning the phonon energy spectrum in order to change the ability of nanostructures to conduct heat or electric current. He also reviews a theoretical approach for thermal conductivity modeling at nanoscale. A special attention is given to the role of phonon boundary scattering on the thermal conductivity of nanostructures.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject inginerie fononică en
dc.subject structuri nanodimensionale en
dc.subject conductibilitatea termică en
dc.title АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: ПЕРЕХОД ОТ ОБЪЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ К НАНОСТРУКТУРАМ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account