ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В ТРИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ: ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Show simple item record

dc.contributor.author Болдырев, Сергей
dc.date.accessioned 2021-06-16T12:14:59Z
dc.date.available 2021-06-16T12:14:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation BOLDÎREV, Serghei. Внутримолекулярный перенос заряда в тримерных системах смешанной валентности: динамическое рассмотрение. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2011, nr. 7(47), pp. 60-65. ISSN 1857-2073. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-47-2011/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4464
dc.description.abstract A fost soluţionată problema vibronică dinamică pentru valorile şi funcţiile proprii ale sistemului trimeric cu valenţă mixtă. A fost cercetată detaliat banda de transfer a sarcinii în cazul legăturii vibronice slabe, intermediare şi puternice. Se arată că analiza Hush utilizată pentru banda de transfer a sarcinii furnizează rezultate reale pentru parametrii interacţiunilor vibronice şi electronice. en
dc.description.abstract The dynamical vibronic problem for eigenvalues and eigenfunctions of the trimeric mixed-valence system was solved. The inter-valence charge-transfer (IVCT) band was examined in detail in the cases of weak, intermediate and strong vibronic coupling. It was shown that the Hush-type analysis of the IVCT band gives reliable values for parameters of vibronic and electronic coupling.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject problema vibronică en
dc.subject sistemul trimeric en
dc.subject valenţă mixtă en
dc.subject banda de transfer en
dc.subject analiza Hush en
dc.title ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В ТРИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ: ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account