THE RISE OF A POLEMIC REPRESENTATION IN THE CONTEXT OF GLASNOST REFORM

Show simple item record

dc.contributor.author Cojocaru, Natalia
dc.date.accessioned 2021-04-05T08:57:06Z
dc.date.available 2021-04-05T08:57:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation COJOCARU, Natalia. The rise of a polemic representation in the context of glasnost reform. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2020, nr. 11. pp. 3 - 12. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5145/
dc.identifier.uri http://doi.org/10.5281/zenodo.4557061
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4064
dc.description.abstract This paper examines the sociogenesis of a polemic representation, paying close attention to the context of representational production. By means of content analysis of the written press from 1988-89,it will be illustrated how this represent ationoriginated in a context that retained past ideological characteristics both at the level of discourse and social practices and how it was presented to the Other. In the perestroika period, the official Soviet discourse, even if it was change - oriented, was thematized in the framework of the typical wooden language, so that the new emancipated representation (about glasnost) would not contradict the hegemonic one (of socialist ideology). Social conflict escalated when a group of intellectuals, taking advantage of the glasnost reform, engaged more seriously with the national issues and put forward this polemic representation, which opposed the hegemonic representation of the Soviet Communist Party. Based on in-depth interviews with participants in diverse protest actions from that period,Iintended to elucidate how their polemic representation was initially shaped in confrontation with Others (those who did not share these beliefs), as well as how this was expressed at the level of intergroup relations, and how it is now presented by means of narrative discourses. en
dc.description.abstract În articol este examinată sociogeneza unei reprezentări polemice, o atenție specială fiind acordată contextului de elaborare reprezentațională. Prin analiza de conținut a presei scrise din perioada 1988 -1989 va fi ilustrat cum s-a produs emergența acestei reprezentări în cadrul unui context care încă mai păstra caractersiticile ideologice ale trecutului, deopotrivă la nivel de discurs și de practici sociale, și cum era exprimată această reprezentare în relația cu Celălalt . În perioada restructurării (perestroika) , discursul sovietic oficial, chiar dacă era orientat spre schimbare, conținea clișee tipice limbii de lemn, astfel încât noua reprezentare emancipativă (despre glasnost) să nu fie în contradicție cu cea hegemonică (ideologia socialistă). Conflictul social a escaladat atunci când un grup de intelectuali, în contextul oportunităților oferite de politica glasnost, au pus în discuție revendicări privind problemele naționale, ceea ce exprima o reprezentare polemică în opoziție cu reprezentarea hegemonică a partidului comunist. În baza interviurilor în profunzime realizate cu participanți la diverse acțiuni de protest din acea perioadă, vom evidenția cum această reprezentare polemică s-a articulat inițial prin confrun tarea cu Ceilalți (care nu împărtăș eau aceste convingeri), cum era exprimată la nivel intergrupuri și cum este prezentată acum în cadrul narațiunilor discursive.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject polemic representation en
dc.subject collective memory en
dc.subject themata en
dc.subject narrative discourses en
dc.subject memorie colectivă en
dc.subject discursuri narative en
dc.title THE RISE OF A POLEMIC REPRESENTATION IN THE CONTEXT OF GLASNOST REFORM en
dc.title.alternative EMERGENȚA UNEI REPREZENTĂRI POLEMICE ÎN CONTEXTUL POLITICII GLASNOST en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account