ABORDAREA PEDOFILIEI CA FORMĂ DE VIOLENȚĂ SEXUALĂ ASUPRA COPIILOR

Show simple item record

dc.contributor.author Pascaru-Goncear, Valeria
dc.date.accessioned 2021-04-01T08:25:32Z
dc.date.available 2021-04-01T08:25:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation PASCARU - GONCEAR, Valeria. Abordarea pedofiliei ca formă de violență sexuală asupra copiilor. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2020, nr. 9 (139). pp. 174 - 179. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-139/
dc.identifier.uri http://doi.org/10.5281/zenodo.4277537
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4045
dc.description.abstract Termenul „pedofilie” este adesea aplicat în diverse contexte sociale oricărui interes sexual față de copii sau actului de abuz sexual asupra copiilor.Pedofilia apare la vârsta pubertăţii şi este o afecţiune care durează toată viaţa. Un factor de risc este comportamentul antisocial, dar şi abuzul sexual din copilărie, declarat de mulţi pedofili.Unii cercetători consideră că stigmatizarea dată pedofililor în societate îi împiedică să apeleze la un specialist pentru tratament.Scopul acestui articol este de a explica pedofilia şi de a oferi informații referitor la caracteristicile celor care sunt atraşi sexual de minori. De şi articolul se referă și la anumite probleme emoţionale cu care se pot confrunta pedofilii, nu există însă absolut deloc intenția de a le îndreptăți comportamentul sau atracţiile. Dimpotrivă, mesajul este pentru a-i în deamna și încuraja pe pedofili să recurgă la ajutorul specialiștilor pentru că sunt responsabili pentru propriile comportamente sexuale. en
dc.description.abstract The term “paedophilia” is often applied in various social contex ts as any sexual interest towards children or as the act of child sexual abuse. Paedophilia occurs at the age of puberty and is a lifelong affection. A risk factor is the antisocial behaviour, as well as sexual abuse in childhood, as put by many paedophiles. Some researchers believe that the stigma of paedophiles in society prevents them from seeking a specialist for treatment. The purpose of this article is to explain paedophilia and to provide information on the characteristics of those who are sexually attracted to minors. Although the article also covers some emotional issues that paedophiles can face, there is absolutely no intention of justifying their behaviour or attractions. On the contrary, the message is to urge and encourage paedophiles to use the help of specialists because they are responsible for their own sexual behaviours.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject pedofilie en
dc.subject abuz en
dc.subject tulburare en
dc.subject anomalie psihică en
dc.subject paedophilia en
dc.subject infantile en
dc.subject disorder en
dc.subject mental abnormality en
dc.title ABORDAREA PEDOFILIEI CA FORMĂ DE VIOLENȚĂ SEXUALĂ ASUPRA COPIILOR en
dc.title.alternative ADDRESSING PAEDOPHILIA AS A FORM OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account