АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В Si/Ge SUPRA-КРИСТАЛЛЕ

Show simple item record

dc.contributor.author Ника, Денис
dc.contributor.author Покатилов, Евгений
dc.contributor.author Зинченко, Надежда
dc.date.accessioned 2021-03-19T11:14:48Z
dc.date.available 2021-03-19T11:14:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation НИКА, Денис, ПОКАТИЛОВ, Евгений, ЗИНЧЕНКО, Надежда. АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В Si/Ge SUPRA-КРИСТАЛЛЕ. In: Studia Universitatis Moldaviae.Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică. 2008, nr. 7(17). pp. 200-204. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-17-2008/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3961
dc.description.abstract În prezenta lucrare au fost investigate, din punct de vedere teoretic, proprietăţile fononilor acustici în tridimensionale ordonate Si/Ge suprareţele formate din puncte cuantice (supra-crystals). Calculele spectrelor şi ale dispersiilor fononilor acustici au fost realizate în cadrul modelului dinamic-molecular FCC (face-centered cubic cell). Au fost cercetate dependenţele densităţii de stări ale fononilor şi ale vitezelor de grup de energia fononilor. A fost stabilit că viteza mediede grup a fononilor acustici este aproape de zero în intervalul larg al energiilor fononilor hω >10 meV. Rezultateleobţinute ne permit să prezicem valoarea mică a conductibilităţii termice a reţelei în supra-crystals şi, respectiv, valoareamare a coeficientului termoelectric ZT. en
dc.description.abstract In the presented article we relate on the theoretical investigation of acoustic phonon properties in Si/Ge threedimensionally ordered quantum dots superlattices (supra-crystals). Our calculations of the acoustic phonon energyspectra and phonon dispersions were performed in the framework of the face-centered cubic cell molecular-dynamicmodel. We have investigated the dependencies of phonon density of states and phonon group velocity on the phonon energy and have established that the average phonon velocity is close to zero in the wide range of phonon energieshω >10 meV. The obtained results allow us to predict the extremely low value of the lattice thermal conductivity insupra-crystals and correspondingly extremely high value of the thermoelectric figure of merit ZT.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject fononi acustici en
dc.title АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В Si/Ge SUPRA-КРИСТАЛЛЕ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account