EDUCAȚIA NONFORMALĂ A TINERILOR ȘI A ADULȚILOR: CADRUL MOTIVAȚIONAL

Show simple item record

dc.contributor.author Toma, Natalia
dc.date.accessioned 2021-03-18T11:08:13Z
dc.date.available 2021-03-18T11:08:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation TOMA, Natalia. Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2020, nr. 5 (135). pp. 36-43. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5135/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3953
dc.identifier.uri http://doi.org/10.5281/zenodo.3966950
dc.description.abstract În articol este abordată problema privind motivația învățării nonformale la tineri și adulți. Pentru prima dată învățămân tul nonformal s-a fundamentat ca sistem și susbsistem, accentul fiind puspe învățământul nonformal al tineril or și al adulților. Totodată, a fost realizată clasificarea diferitor categorii de tineri și adulți în raport cu forma de implicare în activitățile de învățare nonformale și diagnosticarea mobilurilor motovaționale caracteristice acestor categorii de formabili. În baza analizei rezultatelor diagnosticării mobilurilor motivaționale a tinerilor și a adulților au fost identificate părțile forte și cele vulnerabile ale educației nonformale a acestor categorii de subiecți. en
dc.description.abstract This article addresses the problem of motivating non-formal learning in young people and adults. For the first time, non-formal education was founded as a system and the emphasis being placed on the non-formal education of young people and adults. At the same time, the classification of different categories of young people and adults was made in relation to the form of involvement in non-formal learning activities and the diagnosis of the motovational motives characteristic of these categories of learners. Based on the analysis of the results of diagnosing the motivational motives of young people and adults, the strong and vulnerable parts of the non-formal education of these categories of subjects were identified.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject educație nonformală en
dc.subject învățământ nonformal en
dc.subject formarea profesională continuă en
dc.subject non - formal education en
dc.subject continuing vocational training en
dc.title EDUCAȚIA NONFORMALĂ A TINERILOR ȘI A ADULȚILOR: CADRUL MOTIVAȚIONAL en
dc.title.alternative NON - FORMAL EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS: MOTIVATIONAL FRAMEWORK en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account