APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ASIGURĂRILOR ÎN LUME

Show simple item record

dc.contributor.author Caprian, Iulia
dc.contributor.author Covalschi, Tatiana
dc.contributor.author Ulian, Ecaterina
dc.date.accessioned 2015-07-17T10:21:40Z
dc.date.available 2015-07-17T10:21:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Caprian, Iu. Covalschi, T. Ulian E. Apariția și evoluția asigurărilor în lume. In: Studia universitatis. Seria Științe exacte și economice. 2014, nr.7(77), pp.40-43 en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/38
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-77-2014/
dc.description.abstract În pofida eforturilor depuse de unii oameni de ştiinţă pentru descoperirea primelor operaţiuni de asigurări şi reasigurări, acestea nu au putut fi identificate cu precizie. Totuşi, în urma unor îndelungi căutări au fost găsite dovezi ale unor operaţiuni de împărţire a riscurilor ce datează din aceea şi perioada cu apariţia primelor forme de organizare în comerţ. Ideea reasigurării îşi are rădăcinile în acelaşi instinct uman care a dus şi la apariţia asigurării, şi anume: dorinţa ca paguba suferită de o persoană să fie suportată de mai multe persoane. en
dc.description.abstract Despite of all the efforts that some scientists put to find the first operations of insurance and reinsurance, they could not reach the goal. However, after lengthy searches, there were found evidences of risk-sharing operations dating from the same period with the emergence of the first forms of organized trade. The idea of the reinsurance has the same roots from the human instinct that has led to the emergence of insurance, namely the wish that the damage suffered by a person to be supported by many people.
dc.language.iso other en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject asigurări en
dc.subject contract de asigurare en
dc.title APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ASIGURĂRILOR ÎN LUME en
dc.title.alternative The emegence and evilution of insurance in the world en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account