CONSIDERAŢII CONCEPTUALE ŞI METODE GEOGRAFICE DE ANALIZĂ A FENOMENULUI TURISTIC

Show simple item record

dc.contributor.author Sochircă, Vitalie
dc.contributor.author Iaţu, Corneliu
dc.contributor.author Ciobanu, Alexandru-Iulian
dc.date.accessioned 2016-02-24T11:45:03Z
dc.date.available 2016-02-24T11:45:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation SOCHIRCĂ, Vitalie et al. Consideraţii conceptuale şi metode geografice de analiză a fenomenului turistic. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 6(66), pp. 134-140 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-66-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/384
dc.description.abstract Turismul reprezintă o activitate frecventă a omului modern, cu implicaţii pe multiple planuri (natural, economic, social, cultural, politic etc.). Numeroşi cercetători şi-au pus problema conceptualizării fenomenului turistic şi găsirii unor parametri de măsurare a gradului de dezvoltare turistică. În relaţia dintre activităţile turistice şi mediul înconjurător, în timp şi spaţiu, se produc modificări asupra componentelor mediului prin intermediul infrastructurii şi circulaţiei turistice. en
dc.description.abstract Tourismis a frequentactivity of modern man, with implications on multiple levels (natural, economic, social, cultural, political etc.). Many researchers have raised the issue of conceptualization of the touristic phenomenon and finding the right parameters for measuring the level of tourism development. In the relationship between tourism activities and environment, in time and space, changes occur in the environmental components through infrastructure and tourist traffic.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject potenţial turistic en
dc.subject resurse turistice en
dc.subject piaţă turistică en
dc.subject amenajare turistică en
dc.subject tourism potential en
dc.subject tourism resources en
dc.subject tourism product en
dc.subject tourism market en
dc.subject tourism planning en
dc.title CONSIDERAŢII CONCEPTUALE ŞI METODE GEOGRAFICE DE ANALIZĂ A FENOMENULUI TURISTIC en
dc.title.alternative CONCEPTUAL CONSIDERATIONS AND GEOGRAPHIC ANALYSIS METHODS OF THE TOURISM PHENOMENON en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context