INFLUENŢA CITRATULUI DE FIER ŞI A INTENSITĂŢII LUMINII ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII SPIRULINEI ŞI CONŢINUTULUI DE CAROTENOIZI ŞI FIER ÎN BIOMASĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Bulimaga, Valentina
dc.contributor.author Zosim, Liliana
dc.contributor.author Pisov, Maria
dc.contributor.author Olan, Olga
dc.date.accessioned 2016-02-23T11:41:47Z
dc.date.available 2016-02-23T11:41:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BULIMAGA, Valentina, ZOSIM, Liliana, PISOV, Maria, OLAN, Olga. Influenţa citratului de fier şi a intensităţii luminii asupra productivităţii Spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă. In: Studia Universitatis Moldaviae.Seria Științe ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 6(66), pp. 24-27 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-66-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/380
dc.description.abstract A fost studiată influenţa citratului de fier şi a intensităţii luminii asupra productivităţii spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă. S-a stabilit că aplicarea combinată a unor astfel de factori, cum sunt intensitatea luminii şi suplimentarea citratului de fier la mediul nutritiv, condiţionează majorarea conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasa de spirulină la cultivare în decurs de 10 zile en
dc.description.abstract The influence of iron citrate and light intensity on the spirulina productivity, carotenoids and iron content in biomass have been studied.It was established that the combined application of such factors as light intensity and iron citrate administration conducted to the increasing of carotenoids and iron content in spirulina biomass at cultivation during 10 days.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Spirulina platensis en
dc.subject intensitatea luminii en
dc.subject termen de cultivare, en
dc.subject productivitate en
dc.subject carotenoizi en
dc.subject citrat de fier en
dc.subject light intensity en
dc.subject period of cultivation en
dc.subject carotenoids en
dc.subject iron citrate en
dc.title INFLUENŢA CITRATULUI DE FIER ŞI A INTENSITĂŢII LUMINII ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII SPIRULINEI ŞI CONŢINUTULUI DE CAROTENOIZI ŞI FIER ÎN BIOMASĂ en
dc.title.alternative THE INFLUENCE OF IRON CITRATE AND LIGHT REGIM ON SPIRULINA PRODUCTIVITY AND CAROTENOIDS AND IRON CONTENT IN BIOMASS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context