INSTRUMENTELE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A SPAŢIULUI REPREZENTAŢIONAL: ANALIZA SIMILITUDINII

Show simple item record

dc.contributor.author Şleahtiţchi, Mihai
dc.date.accessioned 2021-02-01T14:31:20Z
dc.date.available 2021-02-01T14:31:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: analiza similitudinii. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2013, nr. 9(69). pp. 105-111. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-69-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3686
dc.description.abstract Analiza de similitudine redă o tehnică de analizare a datelor care vizează revelarea structurilor subiacente din perimetrul unui câmp reprezentaţional. Ea este instrumentul investigaţional care oferă posibilitatea evidenţierii legăturilor puternice existente între itemii asocierilor libere, între răspunsurile la un chestionar de caracterizare sau între unităţile de numărare decupate pe parcursul unei analize de conţinut. Punând-o în aplicare, specialiştii pot observa că două constructe ideatice sunt cu atât mai aproape una de alta cu cât un număr tot mai mare de subiecţi le vor aborda de aceeaşi manieră. Nefiind,,o măsură sau un control al centralităţii” (expresia lui J.-C. Abric), instrumentul investigational vizat permite, totodată, formularea unor ipoteze incitative cu referire la componentele esenţiale a ceea ce poartă numele de ,,teorii ale simţului comun”. en
dc.description.abstract The analysis of similarity conveys a technique of analyzing data aimed at revealing the underlying structures from the perimeter of a representational field. It is the investigational tool that offers the possibility to highlight the stronglinks existing between the items of the free association, the answers to a questionnaire of characterization, or the the counting units clipped during a content analysis. When applying it, the specialists can observe that the higher the numberof subjects who interpret two conceptual constructions in the same manner, the closer the two conceptual constructions are to each other. Without being (in J.-C.Abric's words) "a measure or a centrality control", this investigational tool allows, at the same time, the advancing of some challenging hypotheses as to the essential components of what is called "theories of the common sense".
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject reprezentare socială en
dc.subject analiza similitudinii en
dc.subject social representation en
dc.subject similarity analysis en
dc.title INSTRUMENTELE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A SPAŢIULUI REPREZENTAŢIONAL: ANALIZA SIMILITUDINII en
dc.title.alternative STRUCTURAL ANALYSIS TOOLS REPRESENTATIONAL SPACE : SIMILARITY ANALYSIS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account