IMPACTUL PROCESELOR REDOX DE TRANSFORMARE A NICOTINAMIDEI ÎN AUTOPURIFICAREA APELOR NATURALE

Show simple item record

dc.contributor.author Bunduchi, Elena
dc.contributor.author Gladchi, Viorica
dc.contributor.author Duca, Gheorghe
dc.contributor.author Goreaceva, Nelli
dc.contributor.author Verdeş, Veronica
dc.date.accessioned 2016-02-19T10:02:50Z
dc.date.available 2016-02-19T10:02:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BUNDUCHI, Elena, GLADCHI, Viorica, GOREACEVA, Nelli, VERDEŞ, Veronica et al. Impactul proceselor redox de transformare a nicotinamidei în autopurificarea apelor naturale. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 1(61), pp.111-117 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-61-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/364
dc.description.abstract Prezenta lucrare este consacrată studiului proceselor de transformare a nicotinamidei în apa naturală ca sistem redoxcatalitic, fiind evaluată contribuţia acestor procese la autopurificarea apelor naturale. Rezultatele au relevat că nicotinamida este un substrat de tip peroxidazic. Oxidarea catalitică se realizează efectiv la prezenţa concomitentă a oxigenului molecular şi a peroxidului de hidrogen după mecanismul ion-molecular. Procesul de oxidare catalitic este inhibat la concentraţii ale nicotinamidei de ordinul 10-2 M, ca rezultat al legării ionilor de Cu(II) în complecşi catalitc inactivi. Degradarea fotochimică a nicotinamidei, în condiţiile mediului ambiant, se produce doar prin fotoliză indirectă, fie mediată de fotosensibilizatori sau radicalii O H  . Procesele de autopurificare radicalice sunt încetinite la concentraţii ale substanţei ≥ 10-4 M. en
dc.description.abstract This paper is devoted to the study of nicotinamide transformation processes in the natural waters as redox-catalytic system with the contribution evaluation of these processes in self - purification of the natural waters. The results showed that nicotinamide is a p eroxides substrate type. Catalytic oxidation is achieved effective to the concomitant presence of molecular oxygen and the hydrogen peroxide by ion-molecular mechanism. The catalytic oxidation process is inhibited at the nicotinamide concentrations of the order of 10-2M, as a result of the binding of Cu(II) ions in the catalytic inactive complexes. Photochemical degradation of the nicotinamide in the environment conditions, is produced only by indirect photolysis, or mediated by photo-sensitizers or by O Hradicals. The processes of the radicalic self-purification are slowed down to concentrations of the substance of the order of ≥ 10-4M
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject nicotinamidă en
dc.subject autopurificare en
dc.subject procese redox en
dc.subject procese fotolitice en
dc.subject self-purification en
dc.title IMPACTUL PROCESELOR REDOX DE TRANSFORMARE A NICOTINAMIDEI ÎN AUTOPURIFICAREA APELOR NATURALE en
dc.title.alternative THE IMPACT OF REDOX TRANSFORMATION PROCESSES OF THE NICOTINAMIDE IN THE SELF-PURIFICATION OF THE NATURAL WATERS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account