APEDUCTE, SISTEME DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Gonţa, Maria
dc.contributor.author Lis, Angela
dc.contributor.author Mocanu, Larisa
dc.date.accessioned 2016-02-15T11:15:24Z
dc.date.available 2016-02-15T11:15:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation GONŢA, Maria, LIS, Angela, MOCANU, Larisa. Apeducte, sisteme de canalizare şi spaţii de epurare în Republica Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ltiinţifică. 2014, nr. 6(76), pp. 137-144 en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/346
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-61-2013/
dc.description.abstract În majoritatea oraşelor, gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare este redus şi nu depăşeşte nivelul de 50%. Nivelul de asigurare a localităţilor cu sisteme de canalizare în Republica Moldova actualmente rămâne a fi destul de jos şi diferă în funcţie de regiune. Din datele statistice se constată că numărul sistemelor de canalizare din republică este în descreştere, iar starea tehnică a acestor sisteme nu se ameliorează considerabil. Comparativ cu localităţile urbane, în localităţile rurale situaţia cu privire la epurarea apelor reziduale este deplorabilă. Datele indică faptul că sistemele de apeduct nu sunt construite în paralel cu sistemele de canalizare şi epurare a apelor reziduale, lipsa acestora având impact asupra poluării active a mediului, în special a solului, apelor de suprafaţă şi a celor freatice. Apele neepurate cu conţinut depăşit de substanţe chimice, fiind deversate în râuri, au un impact negativ asupra procesului de autopurificare. Sub influenţa poluanţilor scade concentraţia oxigenului dizolvat. Deficitul de oxigen în apă influenţează negativ asupra biotei şi poate surveni moartea peştilor. en
dc.description.abstract In most urban areas of the Republic the access of the population to public sewer service is limited and does not exceed the level of more than 50%. The number of sewage systems which serve urban and rural areas in RM currently remains quite low and varies by region. The statistical data shows that the number of sewer system s in the country is decreasing and technical condition of these systems does not improve considerably. Compared to urban areas, in rural areas the situation regarding waste water treatment is deplorable. The data indicate that water supply systems are not built in parallel with sewer systems and wastewater treatment. The lack of these combined systems has a detrimental impact on environmen t, especially for soil, surface water and groundwater. Untreated water contaminated with an exceeded content of chemicals is being discharged into rivers and may have a negative impact on the process of self-purification. Under the influence of pollutants the concentration of dissolved oxygen decreases. Deficiency of dissolved oxygen in water could have negative effects on biota and even may cause illness or death to fish.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject ape uzate en
dc.subject sisteme de catalizare en
dc.subject ape evacuate en
dc.subject procese de autopurificare en
dc.subject waste water en
dc.subject sewage system en
dc.subject auto-purification en
dc.title APEDUCTE, SISTEME DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA en
dc.title.alternative WATER SUPPLY SYSTEMS, SEWERAGE SYSTEMS AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account