MARKETINGUL EDUCATIONAL – COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ A MANAGEMENTULUI STRATEGiC UNIVERSITAR ÎN CONDIŢIILE NOILOR PROVOCĂRI

Show simple item record

dc.contributor.author Paiu, Mihai
dc.contributor.author Repida, Tatiana
dc.date.accessioned 2016-02-10T11:09:36Z
dc.date.available 2016-02-10T11:09:36Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation PAIU, Mihai, REPIDA, Tatiana. Marketingul educational – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări.In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2014, nr. 9(79), pp. 43-47 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-79-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/328
dc.description.abstract În articol sunt abordate avantajele şi beneficiile implementării marketingului educaţional în universităţi ca parte componentăşi absolut necesară a managementului strategic în contextul reformei sistemului de învăţământ din ultimele decenii. Este prezentat un model al analizei SWOT privind activitatea universităţii în funcţie de mediul, care va conduce la adoptarea diferitelor tipuri de strategii. en
dc.description.abstract The article addresses the advantages and benefits of implementing the educational marketing in universities and absolutely necessary as part of the strategic management in the context of educational reform in decades. It presented a SWOT analysis on the business model of the university by the external environment that presents a variety of factors and forces outside the organization that will lead to the adoption of different types of strategies.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject marketing educaţional en
dc.subject management strategic en
dc.subject promovare en
dc.subject produs en
dc.subject educational marketing en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject strategic management en
dc.title MARKETINGUL EDUCATIONAL – COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ A MANAGEMENTULUI STRATEGiC UNIVERSITAR ÎN CONDIŢIILE NOILOR PROVOCĂRI en
dc.title.alternative THE EDUCATIONAL MARKETING – THE IN DISPENSABILE COMPONENT OF THE UNIVERSITY STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE NEW CHALLENGES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account