EVALUAREA PROCESELOR METABOLICE ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE PE FONDALUL ADMINISTRĂRII FITOPREPARATELOR AUTOHTONE

Show simple item record

dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.contributor.author Bacalov, Iurie
dc.contributor.author Chiriţa, Elena
dc.contributor.author Mărjineanu, Ana
dc.contributor.author Bacalov, Irina
dc.contributor.author Para, Iulian
dc.contributor.author Cojocari, Lidia
dc.contributor.author Cernei, Galina
dc.contributor.author Gherman, Ion
dc.date.accessioned 2016-02-09T13:46:02Z
dc.date.available 2016-02-09T13:46:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation CRIVOI, Aurelia, BACALOV, Iurie, CHIRIŢA, Elena, MĂRJINEANU, Ana, BACALOV, Irina, PARA, Iulian, COJOCARI, Lidia, CERNEI, Galina, GHERMAN; Ion. Evaluarea proceselor metabolice ăn dereglările ioddeficitare pe fondalul administrării fitopreparatelor autohtone. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. Biologie. Chimie. Revistă ştiinţifică. 2014, nr 6(76). pp.10-16. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-76-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/325
dc.description.abstract În Republica Moldova patologia glandei tiroide ocupă locul II în rândul patologiilor endocrine şi deţine o pondere de 32% din numărul total al bolnavilor endocrini (conform datelor din anul 2006). În perioada 2000-2006 numărul bolnavilor cu patologia glandei tiroide a crescut de două ori. Hipotiroidia primară clinică ocupă o pondere de 5-6% din populaţia feminină şi 1-2% din populaţia masculină. Femeile suferă de hipotiroidie de 10 ori mai des decât bărbaţii. Perioada de pubertate şi vârsta de 50-80 de ani sunt două puncte maxime în apariţia acestei patologii. Aceste persoane se tratează printr-o terapie combinată, de fiecare dată personalizată, pentru că cauzele hipotiroidiei pot fi diferite. În urma studiului literaturii de specialitate putem menţiona că hormonii tiroidieni au o influenţă majoră asupra metabolismelor intermediare în diverse stări patologice. Majoritatea bolilor tiroidiene sunt asociate cu defecte nu numai ale hormogenezei, secreţiei, transportului sau degradării hormonilor tiroidieni, dar şi cu defecte la nivelul metabolismelor lipidic, proteic, glucidic, hidromineral. en
dc.description.abstract Thyroid pathology in Moldova ranks second among endocrine pa thologies and accounts for 32% of all endocrine patients (as of 2006). In 2000-2006 the number of patients with thyroi d pathology increased twice. Clinical primary hypothyroidism deals accounted for 6.5% of the female population and 1.2% of the male p opulation. The women suffer from hypothy- roidism 10 times more often than men. Two points maximum occurrence of this pathology are puberty and the age of 50-80 years. These people are treated by a combination therapy, custom each time, for different causes may be hypothyroidism. The research literature we can mention that thyroid hormones have a major influence on intermediary metabolism in various pathological conditions. Most thyroid diseases are associated with defects not only of homogenizes, secretion, transport or degradation of thyroid hormones, and defects in the metabolism of lipid, protein, carbohydrate, hydro mineral.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject glandă tiroidă en
dc.subject metabolism en
dc.subject plante medicinale en
dc.subject dereglări ioddeficitare en
dc.subject patologii en
dc.subject hormonii en
dc.subject glucoză en
dc.subject medicinal plants en
dc.subject disturbances en
dc.title EVALUAREA PROCESELOR METABOLICE ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE PE FONDALUL ADMINISTRĂRII FITOPREPARATELOR AUTOHTONE en
dc.title.alternative EVALUATION OF THE PROCESSES METABOLIC IN THYROID DISORDERS ON THE BACKGROUND ADMINISTERING LOCAL PHYTOPREPARATION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context