THE ROLE OF SUPERVISION IN PROMOTING QUALITY SERVICES IN THE FIELD OF SOCIAL WORK

Show simple item record

dc.contributor.author Milicenco, Stela
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:13:38Z
dc.date.available 2020-09-23T10:13:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation MILICENCO, Stela. The role of supervision in promoting quality services in the field of social work . In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2020, nr. 3(133). pp. 22 -25. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-133/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2950
dc.description.abstract Supervision in the field of social work represents a relatively new activity in the Republic of Moldova and signifies a modality of professional support offered to the staff in order to ensure the quality of the services provided, as well as to prevent the professional exhaustion of social workers. The concept of supervision is focused on the idea of continuous training, which promotes the professionalization of specialists in the field of social work. en
dc.description.abstract Supervizarea în domeniul asistenţei sociale reprezintă o activitate relativ nouă în Republica Moldova și semnifică o modalitate de suport profesional oferit personalului în scopul asigurării calităţii serviciilor prestate, precum şi prevenirii epuizării profesionale a asistenților sociali. Concepția supervizării se axează pe ideea de formare continuă, prin care se promovează profesionalizarea specialiștilor în domeniul asistenței sociale.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject supervision en
dc.subject social work en
dc.subject volunteering en
dc.subject beneficiary en
dc.subject supervizare en
dc.subject asistență socială en
dc.subject voluntariat en
dc.subject beneficiar en
dc.subject metode apreciativ en
dc.title THE ROLE OF SUPERVISION IN PROMOTING QUALITY SERVICES IN THE FIELD OF SOCIAL WORK en
dc.title.alternative ROLUL SUPERVIZĂRII ÎN PROMOVAREA SERVICIILOR DE CALITATE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account