PROCEDEE DE TRADUCEREA VERBELOR PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ (ÎN BAZA TRADUCERILOR ROMÂNEŞTI)

Show simple item record

dc.contributor.author Sobol, Aliona
dc.date.accessioned 2016-02-01T11:10:07Z
dc.date.available 2016-02-01T11:10:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation SOBOL, Aliona. Procedee de traducereave rbelor prefixale din limba rusă (în baza traducerilor româneşti).In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2014, nr.4(74), pp. 44-48 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-74-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/294
dc.description.abstract De regulă, în limba rusă prefixul conferă verbului la care a fost ataşat valori semantice suplimentare, pe care limba română le exprimă, de obicei, prin mijloace lexicale (adverbe, locuţiuni adverbiale, verbe semiauxiliare aspectuale, locuţiuni verbale etc.). În procesul de traducere a operelor literare din limba rusă în română sunt utilizate diverse procedee, care, în ordinea descreşterii frecvenţei, sunt: perifraza, accentuarea, ranspunerea / transpoziţia şi modularea. en
dc.description.abstract As a rule, in Russian language prefixes add to the verb, which it was attached to, additional semantic values, that Romanian language are usually expressed by lexical means (adverbs, adverbial locutions, aspectual verbs, verbal locutions etc.). In the translation process of literary works from Russian language into Romanian, there are used various methods, which, in the decrescendo order of the frequency are: periphrasis, accentuation, transposition and modulation.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject verb prefixal en
dc.subject procedeu de traducere en
dc.subject translation procedure en
dc.title PROCEDEE DE TRADUCEREA VERBELOR PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ (ÎN BAZA TRADUCERILOR ROMÂNEŞTI) en
dc.title.alternative TRANSLATION PROCEDURES OF PREFIXAL VERBS FROM RUSSIAN LANGUAGE (ON THE BASIS OF ROMANIAN TRANSLATIONS) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account