MODALITĂȚI DE CONSTITUIRE A CUPLURILOR FAMILIALE: CONSECINŢE DEMOGRAFICE

Show simple item record

dc.contributor.author Bulgaru, Maria
dc.contributor.author Bulgaru, Oleg
dc.date.accessioned 2020-09-22T12:45:56Z
dc.date.available 2020-09-22T12:45:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BULGARU, Maria, BULGARU, Oleg. Modalităţi de constituire a cuplurilor familiale: consecinţe demografice.In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2020, nr. 3(133). pp. 3 -14. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-133/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2947
dc.identifier.uri 10.5281/zenodo.3886657
dc.description.abstract Tema elucidată în articol are la bază utilizarea, în esenţă, a datelor empirice ale cercetării sociologice „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova” (2017). Astfel, în articol este analizată percepția a cinci generații de femei (1960, 1970, 1960, 1990 și 2000) din Republica Moldova cu referire la modalitățile de organizare a vieții de familie și impactul acestora asupra comportamentului reproductiv. Sunt evidențiate un șir de modificări ce s-au produs pe parcursul anilor în instituția căsătoriei și a familiei, care reflectă sub mai multe aspecte tendința respondentelor de a abandona valorile tradiționale și de a accepta valorile moderne/postmoderne. Rezultatele cercetării permit însă să concluzionăm că familia clasică, modalitățile tradiționale de constituire a cuplurilor familiale rămân a fi cele mai puternic valorizate de către respondente. Aceste concluzii sunt argumentate și prin rezultatele mai multor sondaje sociologice cu tema „Pregătirea tinerilor pentru viața de familie”, realizate de studenții Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în cadrul lucrului individual la cursurile Politici sociale, Familia contemporană: schimbări de modele și comportamente, Metode avansate în cercetarea socială etc. en
dc.description.abstract The topic elucidated in this article uses essentially the empirical data of the sociological research „Reproductive Behavior of Women in the Republic of Moldova” (2017). Thus, the article analyzes the perception of the ways of organizing family life and their impact on the reproductive behavior based on five generations of women (1960, 1970, 1960, 1990, and 2000) from the Republic of Moldova. A series of changes have occurred over the years in the institution of marriage and family, which emphasize the tendency of the respondents to abandon traditional values and to accept modern/postmodern values. The results of the research, however, allow us to conclude that the classical family, the traditional ways of establishing family couples, remain the most strongly valued by the respondents. These conclusions also are argued by the results of several sociological surveys with the topic „Preparing young people for family life”, conducted by the students of the Department of Sociology and Social Work within the individual work at the courses Social Policies, Contemporary Family: Changes in Models and Behaviors, Advanced Methods in Social Research, etc.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM
dc.subject familie en
dc.subject comportament familial/reproductiv en
dc.subject valori tradiționale/moderne en
dc.subject modele familiale alternative en
dc.subject căsătorie en
dc.subject concubinaj en
dc.subject divorț en
dc.subject politici familiale en
dc.subject family/reproductive behavior en
dc.subject traditional modern values en
dc.subject alternative family models en
dc.subject marriage en
dc.subject cohabitation en
dc.subject divorce en
dc.subject family policies en
dc.title MODALITĂȚI DE CONSTITUIRE A CUPLURILOR FAMILIALE: CONSECINŢE DEMOGRAFICE en
dc.title.alternative DIFFERENT WAYS OF ESTABLISHING FAMILY COUPLES: DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account