PERSPECTIVA EXTINDERII INTERACŢIUNILOR OM–CALCULATOR: REFLECŢII, SUGESTII

Show simple item record

dc.contributor.author Ulian, Galina
dc.contributor.author Caprian, Iulia
dc.contributor.author Maximilian, Silvestru
dc.contributor.author Caprian, Iurie
dc.date.accessioned 2016-01-27T11:41:11Z
dc.date.available 2016-01-27T11:41:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ulian, Galina, Caprian, Iulia, Maximilian, S., Caprian, Iurie. PERSPECTIVA EXTINDERII INTERACŢIUNILOR OM–CPALCULATOR: REFLECŢII, SUGESTII. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2014, nr.7(77), pp.110-119. . en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7-77-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/284
dc.description.abstract Dezvoltarea sustenabilă a tuturor activităţilor umane, inclusiv a activităţilor economice, ecologice, poate fi realizatănumai dacă tehnologiile computerizate, pregătirea intelectuală a omului, interacţiunile HUMAN-COMPUTER, limbajul utilizatorilor de tehnologii computerizate se vor înscrie în ecosistem, fără a modifica ecosistemul. Activităţile umane depind în mare măsură de problemele ecologice, energetice, demografice, alimentare la nivel global. Mediul global determină mediul şi problemele la nivel naţional. De aceea, tehnologiile compuerizate în fiecare ţară sunt tratate în contextul trendurilor şi restricţiilor globale. en
dc.description.abstract The sustainable development of all human activities, including economic and ecological activities, can be achieved only if information technologies, human intellectual training, HUMAN-COMPUTER interactions, language of the computer technologies users will be included in the ecosystem, without altering the ecosystem. Human activities depend largely on the environment, energetic, demographic and food issues at the worldwide level. The global environment determines the environment and issues at the national level. Therefore computer technologies in each country are treated in the context of global trends and restrictions.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject tehnologii computerizate en
dc.subject sisteme economice en
dc.subject cercetător ştiinţific en
dc.subject economic systems en
dc.subject intercommunication en
dc.title PERSPECTIVA EXTINDERII INTERACŢIUNILOR OM–CALCULATOR: REFLECŢII, SUGESTII en
dc.title.alternative THE EXTENDENCE OF PERSPECTIVE INTERACTIONS HUMAN-COMPUTER: REFLECTIONS, SUGESTIONS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account