TEACHING CAREER AND PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

Show simple item record

dc.contributor.author Farjun, Cochava
dc.date.accessioned 2020-02-11T10:13:54Z
dc.date.available 2020-02-11T10:13:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation FARJUN, Cjchava (2014). Teaching career and personal development of teachers. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, nr. 5-6 (87-88), pp. 30-34. ISSN 1810-6455 en
dc.identifier.issn 1810-6455
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2539
dc.description.abstract Studiile realizate în diferite ţări cu referire la cariera didactică, au scos în evidenţă anumite probleme tipice. Una dintre problemele cadrelor didactice sînt perspectivele reduse ale avansării în carieră şi lipsa unor condiţii foarte clare de creştere profesională. Aceste circumstanţe, precum şi uzura emoţională sporită, generează plecarea din sistem. În diverse ţări, strategiile de motivare a profesorilor se bazează pe oferirea scalelor de promovare profesională, al cărei scop este de a oferi stimulente pentru cadrele didactice de a investi în dezvoltarea lor în prezent şi în viitor. Criteriile de promovare de la un nivel la altul (experienţă, feedback-ul pozitiv, achiziţionarea de grade, participarea la dezvoltarea profesională, recompensa la fiecare nivel etc.). Un profesor trebuie să-şi asume responsabilitatea de a gestiona propria carieră. Elementul-cheie al dezvoltării profesionale este perfecţionarea continuă, concepută astfel încît fiecare profesor să îşi creeze un parcurs de dezvoltare semnificativ într-un mediu propice de învăţare. en
dc.description.abstract Studies conducted in different countries with regard to the teaching career, highlighted some typical problems. One of the common problems for teachers is limited perspective for career advancement and lack of clear terms of career advancement. These circumstances, as well as increased emotional state, generate leaving the system. In many countries, teachers’ motivation strategies are based on providing professional promotional scales, whose purpose is to provide incentives for teachers to invest in their present and future development. Criteria for promotion from one level to another are: experience, positive feedback, purchase degrees, participation in professional development, reward every level, etc. A teacher must take responsibility for managing his own career. The key for professional development is learning continuing, designed so that each teacher could create a path of significant growth in a supportive learning environment
dc.language.iso en en
dc.publisher Centrul Educaţional PRO DIDACTICA en
dc.subject teaching career en
dc.subject career advancement en
dc.subject professional development en
dc.subject personal development en
dc.title TEACHING CAREER AND PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account