ANALIZA JURIDICO-COMPARATIVĂ A NORMELOR CARE STABILESC RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN LEGEA PENALĂ A GEORGIEI, A IRLANDEI ŞI ÎN CEA A REPUBLICII PALAU

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Ștefănoaia, Mihai
dc.date.accessioned 2015-12-22T13:02:51Z
dc.date.available 2015-12-22T13:02:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation ȘTEFĂNOAIA, M. Analiza juridico-comparativ ă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a georgiei, a irlandei şi în cea a Republicii palau. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept.Științe politice. Revistă științifică. 2014, nr.3(73), pp. 302 -304 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-73-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/252
dc.description.abstract În prezentul articol sunt clasificate reglementările referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile Georgiei, Irlandei şi Republicii Palau în rândul legislaţiilor în care se incriminează fapta de trafic de persoane adulte,alături de fapta de trafic de minori (trafic de copii). Analiza juridico-comparativă a normelor ce stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Georgiei, a Irlandei şi a Republicii Palau e raportată la diferenţele cu dispoziţiile de la art.210 şi 211 CP Rom din 2009 şi la art.165 şi 206 CP RM din 2002. Prin urmare, subiect al analizei reprezintă: conţinutul şi modalităţile acţiunilor principale şi adiacente ale faptei prejudiciabile; forma de sancţionare şi răspundere pentru infracţiune; diferenţierea formelor scopului infracţiunii; diferenţa dintre noţiunile consemnate în Codul penal al Georgiei din 22.07.1999, în Legea Irlandei nr.8 din 2008 cu privire la combaterea traficului de personale şi în Legea Republicii Palau din 2005 cu privire la traficul de migranţi şi traficul de persoane. en
dc.description.abstract This article classifies the regulations on human trafficking offences in the laws of Georgia, Ireland and the Republic of Palau among the laws that incriminate the act of traffickin g of adults, together with the act of trafficking of minors (trafficking of children). The juridical-comparative analysis of the norms that carry the liability for the offences on hu- man trafficking in the Penal Laws of Georgia, Ireland and th e Republic of Palau is referred to the differences with the provisions from art.210 and 211 PC Rom from 2009 and art.165 and 206 PC RM from 2002. Therefore, the subject of analysis of the article is: the content and form of the main an d adjacent acts of the prejudicial act; the form of sanctions and liability for the offence; th e differentiation of the purpose of the offen ce; the differences between the notions from the Penal Code of Georgia from 22.07.1999, the Irish Law No.8 from 2008 on combating human trafficking and from the Law of the Republic of Palau from 2005 on trafficking of migrants and human trafficking.
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject trafic de persoane en
dc.subject trafic de minori en
dc.subject human trafficking en
dc.subject trafficking of minor en
dc.title ANALIZA JURIDICO-COMPARATIVĂ A NORMELOR CARE STABILESC RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN LEGEA PENALĂ A GEORGIEI, A IRLANDEI ŞI ÎN CEA A REPUBLICII PALAU en
dc.title.alternative THE JURIDICAL-COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NORMS THAT CARRY THE LIABILITY FOR THE OFFENCES ON HUMAN TRAFFICKING IN THE PENAL LAWS OF GEORGIA , IRELAND AND THE REPUBLIC OF PALAU en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account