2. Articole

2. Articole

 

Recent Submissions

 • Dragomir, Lilia; Darii, Ina (Academia de Administrare Publică, 2019)
  Decentralization of public administration involves the decentralization of public services and the consolidation of local autonomy from an administrative and financial point of view, acting for awareness, increasing the ...
 • Gavrilaș, Natalia (CEP USM, 2017)
  În acest articol sunt reliefate politicile educaționale care au fost implementate în sistemul de învăţământ din Republica Moldova, îndeosebi în învățământul superior. Învăţământul superior a suferit multiple transformări, ...
 • Nirean, Elena; Corețchi, Boris (CEP USM, 2017)
  Orice entitate, pentru a funcționa în condiții optime, trebuie să dispună de lichidități bănești pentru a face față obligațiilor asumate, respectiv datoriilor cu scadențe apropiate,asigurându-și astfel echilibrul financiar ...
 • Costețchi-Jușca, Oxana (CEP USM, 2017)
  Spre sfârșitul secolului al XIX-lea turismul se ancorează profund în mediul înconjurător, transformânduse astfel într-un fenomen social-economic complex. Pentru a-l descoperi și a-i valorifica imensul potențial pe ...
 • Șestacovscai, Angela; Burlea, Ecaterina (CEP USM, 2017)
  Conducătorii entităţilor trebuie să accepte faptul că politica de perfecţionare a managementului corporativ devine o componentă majoră a dezvoltării întreprinderilor, iar utilizarea principiilor şi bunelor practici ale ...
 • Țenti, Ana (CEP USM, 2017)
  Sunt reflectate anumite aspecte ale evoluției problematicii privind stabilirea prețului la medicamente. Această activitate economică complexă depinde în mare măsură de reglementările guvernamentale, care sunt asociate cu ...
 • Terzi, Dmitri (CEP USM, 2017)
  În lucrare sunt considerate seriile de timp care sunt determinate în condițiile de invarianță a distribuției reciproce a probabilității de observare ca o condiție pentru construirea modelului ARIMA. Sunt prezentate:: ...
 • Maximilian, Silvestru; Bradu, Margareta; Sregăroiu, Corina-Elena (CEP USM, 2017)
  Este argumentată necesitatea reorientării eforturilor educaţionale către un domeniu relativ nou de o mare perspectivă –către ROBOTOTEHNICĂ. În secolul XXI omenirea va trece de la multiplicarea forţei fizice a omului la ...
 • Perdeleanu, Margareta (CEP USM, 2017)
  Corporaţiile sunt o formă de organizare bine stabilită în lume, în Moldova entităţile economice preferând formele mai mici de organizare fie din cauza condiţiilor demografice, fie din cauza dificultăţii de a conduce ...
 • Кэпрян, Юлия; Мулик, Андрей; Гавлицкий, Кирилл (CEP USM, 2017)
  Исследуются проблемы распределения финансовых потерь при осуществлении страховых операций. В данном контексте рассматриваются аналитические методы расчѐта необходимого распределения финансовых потерь. В частности, изучены ...
 • Bumbac, Daniela (CEP USM, 2017)
  În țările cu economie dezvoltată, pe parcursul evoluției au fost create condiții avantajoase pentru încurajarea afacerilor de factoring, pornind de la concepția economică, potrivit căreia utilizarea acestei modalități de ...
 • Ștefaniuc, Olga; Bumbac, Daniela (CEP USM, 2017)
  Industria factoringului european poate fi considerată o istorie de succes. Ea oferă în primul rând capital de lucru pentru dezvoltarea afacerilor care mișcă înainte economia Europei. La moment, piața factoringului în ...
 • Șișcanu, Lina; Macovei, Tatiana (CEP USM, 2017)
  Principiile de bază ale asigurărilor indică faptul că un asigurător ar trebui să poată recunoaște, măsura, gestiona și atenua riscurile cu care se confruntă. Capitalul reprezintă o modalitate de a furniza resurse împotriva ...
 • Șișcanu, Lina (CEP USM, 2017)
  Bilanțul economic constituie o situație financiară bazată pe o abordare contabilă care utilizează valori consistente ale pieței pentru toate activele și obligațiile actuale legate de portofoliul în vigoare, inclusiv ...
 • Caprian, Iulia; Covali, Olga (CEP USM, 2017)
  Este examinat aspectul metodologic al controlului intern ca funcție a gestiunii finanţelor corporative. Este propusă o metodă de identificare a fraudelor financiare, sunt enumerate prioritățile controlului financiar de la ...
 • Caprian, Iulia; Popușoi, Rodica (CEP USM, 2017)
  În articol ne propunem să descriem evoluția și esența sistemului de controlling ca metodă de control și tehnică de management , cu scopul de a identifica avantajele din utilizarea ulterioară a acestora în cadrul entității ...
 • Cazacu, Stela (CEP USM, 2017)
  The aptitude of a state to take part in global activity is a significant sign of its performance and competitiveness. In this sense, Europe is currently the world’s major investing region. Thus, it is important to investigate ...
 • Buzdugan, Adriana (CEP USM, 2017)
  În acest articol este prezentată situația economiei din spațiul rural al Republicii Moldova, fiind argumentate politicile macroeconomice necesare, care trebuie să includă: politicile creditare, antimonopoliste, ...
 • Ganea, Victoria; Mihaila, Anastasia (cep, 2017)
  Bugetarea pe bază de performanță este importantă prin faptul că aceasta face o relație clară între resursele alocate, obiectivele care urmează a fi atinse și rezultatele obținute. Prin indicatorii de eficiență această ...
 • Cotelnic, Ala; Niculita, Angela; Todos, Petru; Turcan, Romeo; Bugaian, Larisa; Pojar, Daniela (Editura Univeristatii "Stefan cel Mare" din Suceava, 2015)
  The article presents a comparative analysis of the institutional university autonomy of the following EU member states: Denmark, Lithuania, Romania, Scotland and Sweden. Today we are witnessing ...

View more