КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Show simple item record

dc.contributor.author Маня, Влад
dc.date.accessioned 2015-12-21T14:00:03Z
dc.date.available 2015-12-21T14:00:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation МАНЯ, Влад. Конфискация имущества в системе иных мер уголовно - правового характера. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept.Științe politice. Revistă științifică. 2014, nr.3(73), pp.259-261 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-73-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/249
dc.description.abstract Цель настоящего исследования – уяснение правовой природы конфискации имущества и выявление ее места в системе мер уголовно - правового воздействия . Автором рассмотрены различные точки зрения , высказываемые в научной литературе , по поводу определения природы конфискации : является ли она наказанием или представет собой иные меры уголовно - правового характера . Доказывается превентивная природа конфискации имущества , направленная , по мнению автора , на устранение последствий совершения преступления и на предупреждение совершения преступлений в будущем . en
dc.description.abstract Scopul prezentei investigaţii constă în elucidarea naturii juridice a confiscării şi în stabilirea locului acesteia în sistemul măsurilor de constrângere cu caracter penal. Pentru atingerea scopului trasat autorul supune unei analize detaliate diverse opinii întâlnite în literatura de specialitate referitoare la determinarea naturii juridice a confiscării, găsind răspuns la întrebarea dacă confiscarea constituie pedeapsă penală sau alte măsuri de constrângere cu caracter penal. În opinia autorului, natura preventivă a confiscării este îndreptată spre înlăturarea consecinţelor faptei infracţionale şi spreprevenirea s ăvărşirii infracţiunilor pe viitor.
dc.description.abstract The basic purpose of the present study cons ists in the elucidation of the legal nature of the forfeiture of estate as well as determination of its place in the system of compulsory penal measures. In order to obtain this scope the author has analyzed different points of view which are met in the modern penal doctrine regarding the determination of the legal nature of the forfeiture. So, the author answers to the que stion, weatjer confiscation constitutes the form of criminal punishment or is it a form of security measure. Finally, ther e is demonstrated the preventive role of the forfeiture which is directed to the elimination of th e consequences of the criminal offenc e and its prevention for the future
dc.description.abstract
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject конфискация имущества en
dc.subject confiscarea averii en
dc.subject orfeiture of estate en
dc.title КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА en
dc.title.alternative CONFISCAREA AVERII ÎN SISTEMUL ALTOR MĂSURI DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER PENAL en
dc.title.alternative FORFEITURE OF ESTATE IN THE SYSTEM OF OTHER COMPULSORY MEASURES WITH PENAL CHARACTER en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account