ANALIZA JURIDICĂ A ACTULUI DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ SĂVÂRȘIT PRIN COPIEREA ILEGALĂ A FORMEI, A AMBALAJULUI SAU A ASPECTULUI EXTERIOR AL PRODUSULUI UNEI ÎNTREPRINDERI

Show simple item record

dc.contributor.author Chiroşca, Dorian
dc.date.accessioned 2020-01-21T13:26:20Z
dc.date.available 2020-01-21T13:26:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CHIROŞCA, Dorian (2019). Analiza juridică a actului de concurenţă neloială săvârșit prin copierea ilegală a formei, a ambalajului sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi. In: Intellectus, nr. 3-4, pp. 38-47. ISSN 1810-7079 en
dc.identifier.issn 1810-7079
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2470
dc.description.abstract Autorul scoate în evidenţă actele de concurenţă neloială și supune analizei acţiunile necinstite ale unui agent economic care constituie fapte ce sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent. Astfel de practici neoneste au făcut obiectul diverselor analize economice și juridice care au demonstrat efectul negativ al actelor de concurenţă neloială asupra economiei. Soluţiile juridice corecte pe marginea acestor cazuri conduc cu certitudine la instaurarea unei practici judiciare constante care nu va admite emiterea unor hotărâri ambigue în materia actelor de concurenţă neloială. en
dc.description.abstract The author highlights the acts of unfair competition and subjects to the analysis the unfair actions of an economic agent that constitute facts that are liable to create, by any means, a confusion with the enterprise, products or industrial or commercial activity of a competitor. Such unfair practices have been the subject of various economic and legal analyses that have demonstrated the negative effect of the acts of unfair competition on the economy. The correct legal solutions on these cases lead with certainty to the establishment of a constant judicial practice that will not allow the issuance of ambiguous judgments in the matter of acts of unfair competition.
dc.language.iso ro en
dc.publisher AGEPI en
dc.subject concurenţă neloială en
dc.subject agent economic en
dc.subject activitatea industrială en
dc.subject copiere ilegală en
dc.subject unfair competition en
dc.subject industrial design en
dc.subject llegal copying en
dc.subject appearance of the product en
dc.title ANALIZA JURIDICĂ A ACTULUI DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ SĂVÂRȘIT PRIN COPIEREA ILEGALĂ A FORMEI, A AMBALAJULUI SAU A ASPECTULUI EXTERIOR AL PRODUSULUI UNEI ÎNTREPRINDERI en
dc.title.alternative Legal Analysis of an Act of Unfair Competition committed by Illegally Copying the Form, Packaging or Appearance of an Enterprise’s Product en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account